Recent Submissions

 • Управління маркетинговою освітою в Україні 

  Карпенко, Н. В. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2013-08-01)
  У статті надаються рекомендації щодо удосконалення процесу підготовки фахівців з маркетингу в межах формування триєдиної управлінської складової — навчання, наука й практика.
 • Форми інноваційного міжнародного співробітництва у сферах освіти та науки 

  Гонта, О. І.; Холявко, Н. І. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2013-08-05)
  У статті представлено аналіз основних форм міжнародного співробітництва в сферах освіти і науки, які сприяють активізації інноваційного розвитку національної економіки. Авторами виокремлено й охарактеризовано головні ...
 • Споживач і бренд: сутність та інструменти маркетингової взаємодії 

  Шевченко, Олена Леонідівна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2013-08-19)
  У статті висвітлюються питання взаємодії між брендом і споживачем на основі використання різнорідних маркетингових інструментів. Автором підкреслюється необхідність застосування новітніх маркетингових інструментів, що ...
 • Соціальні проекти в комунікаційній діяльності підприємства 

  Сержук, А. В.; Шлінчак, І. В. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2013-08-09)
  У статті розглянуто значення соціальних проектів як складової комунікаційної діяльності вітчизняних підприємств, а також їх роль у забезпеченні соціальної відповідальності організації.
 • Маркетинговий інструментарій мотивації споживачів до покупок в роздрібній торговлі 

  Окландер, Михайло Анатолійович (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2013-08-16)
  В статті ідентифіковано ситуаційні чинники мотивація споживачів до покупок. Запропонована система елементів ситуаційних чинників, використання дасть можливість підвищити конкурентоспроможність підприємств.
 • Маркетинг як інструмент підвищення капіталізації підприємств 

  Мудрак, М. М. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2013-08-13)
  В статті проаналізовано основні форми капіталізації. Визначено зв’язок нематеріальних активів з маркетинговою стратегією підприємства, яка є сукупністю заходів для підвищення капіталізації підприємства. Наведено основні ...
 • Контент-маркетинг: реклама без реклами 

  Крикавський, Є. В.; Фігун, Н. В. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2013-08-20)
  Проаналізовано ринок е-маркетингу, зокрема його складової — контент-маркетингу. Розглянуто принципи на яких повинен будуватися процес створення та реалізації контент-маркетингової кампанії. Висвітлено тактики, які можуть ...
 • Співробітництво торговельних економічних суб’єктів із постачальниками продукції 

  Коваль, Л. М. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2013-08-23)
  В роботі запропоновано нові підходи щодо співробітництва торговельних економічних суб’єктів із постачальниками продукції,відображено сучасні підходи щодо використання торговельними економічними суб’єктами послуг рекламних ...
 • Впровадження інформаційно-комунікаційної моделі маркетингу туристичних послуг 

  Кирилова, О. В. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2013-08-16)
  Розглянуто проблеми інформаційного забезпечення суб’єктів туристичного ринку в процесі маркетингової діяльності туристичних підприємств з метою збільшення обсягів продажу відповідних послуг.
 • Зміст та інструментарій маркетингового аудиту 

  Дерев’янченко, Тетяна Єгорівна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2013-08-13)
  В статті розглянуті зміст маркетингового аудиту підприємства та різноманітний інструментарій його реалізації. До інструментарію, що застосовують в процесі маркетингового аудиту, відносять різноманітні методи маркетингових ...
 • Розробка інструментальних методів формалізації процесу формування погрішностей трансакцій в ланках логістичного ланцюга 

  Волоснікова, Наталія Миколаївна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2013-08-28)
  У статті розглянуто проблеми погрішності трансакцій в ланках логістичного ланцюга. Пропонується використовувати метод координатних систем з деформованими зв’язками для уявлення інтегрованих логістичних процесів як сукупності ...
 • Концептуальні підходи до формування основних складових комплексу маркетингових комунікацій туристичних підприємств 

  Бараник, Л. М. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2013-08-05)
  У статті розглянуто основні складові комплексу маркетингових комунікацій, наведена їх характеристика, цілі, функції, завдання, слабкі та сильні сторони з врахуванням специфіки туристичних послуг. На основі аналізу робіт, ...
 • Необхідність стратегічного маркетингового планування діяльності вищих навчальних закладів 

  Ковальчук, С. В.; Вільчинська, С. Б. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2013-08-08)
  У статті розглянуто особливості сучасної вищої освіти, функціонування вищих навчальних закладів, зазначено необхідність стратегічного маркетингового планування діяльності ВНЗ.
 • Особливості формування маркетингової стратегії фінансовими установами (на прикладі банків і страхових компаній) 

  Фурман, Василь Миколайович (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2013-08-08)
  Проведено аналіз особливостей формування банками та страховими компаніями маркетингової стратегії, розглянуто детально окремі їх складові. Запропоновано комплекс рекламно-інформаційних заходів по вдосконаленню маркетингової ...
 • Маркетинг персоналу промислового підприємства 

  Бєлявцев, М. І.; Калиниченко, М. П. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2013-08-02)
  У статі досліджено сутність маркетингу персоналу, а також визначено основні напрями його використання при управлінні персоналом промислового підприємства; розроблено комплексну систему формування внутрішнього ринку праці ...
 • Оцінювання вартості світових та українських брендів 

  Карпенко, Ю. М.; Карпенко, Н. Л. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2013-08-07)
  У статті висвітлюються окремі методики оцінки вартості брендів, проаналізована галузева структура провідних світових та українських брендів, оцінена динаміка зміни їх вартості. Окреслені основні перспективи українського брендінгу.
 • The importance and role of marketing plan and the relation with quality management system 

  Vujović, Aleksandar; Krivokapić, Zdravko; Jovanović, Jelena (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2013-08-02)
  The paper has originated as the authors’ aspiration to point out the basic principles of marketing planning and a new concept of marketing strategy which includes all functions in the organization. This paper also shows ...
 • Маркетинг у нарощуванні доданої вартості пропонувань промислових підприємств 

  Філонов, В. І. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2013-08-23)
  Висвітлено питання впливу маркетингової діяльності на ефективність роботи суднобудівних підприємств країни, нарощування доданої вартості пропонувань.
 • Особливості розвитку інтегрованих маркетингових інструментів промислових підприємств 

  Фертюк, Світлана Володимирівна; Шишигіна, Лілія Сергіївна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2013-08-05)
  В роботі досліджено особливості інтегрованих маркетингових інструментів промислових підприємств, функції стратегії брендингу, відображено засади системного моделювання та ефективного управління розвитком брендів за сучасних ...
 • Організаційні аспекти регіонального розвитку малого бізнесу 

  Мязіна, Н. Б. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2013-08-13)
  У статті розглянуто значення малого бізнесу для регіону. Проведено аналіз бізнес-середовища Тернопільської області та виділено роль малого бізнесу у цьому середовищі. Підкреслено важливість розвитку малого бізнесу для ...

View More