Recent Submissions

 • Особливості мотивації та ринкової поведінки українських споживачів високотехнологічних товарів 

  Старостіна, Алла; Журило, Вікторія (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2010)
  У статті узагальнюються результати маркетингових досліджень, про ведених авторами у 2003 і 2009 рр. з ме тою виявлення ринкової поведінки споживачів на українському сегменті світового ринку високо технологічних товарів для ...
 • Маркетингове забезпечення конкурентоспроможності вищих навчальних закладів 

  Решетнікова, Ірина Леонідівна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2010-07)
 • Соціальна відповідальність як інструмент побудови іміджу підприємства 

  Чубала, Анна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2010-07)
  В останні роки менеджери фірм все більше усвідомлюють факт, що розвиток конкуренції та вартість фірми значною мірою залежить від вміння приймати стратегічні рішення які спираються на поєднанні кінцевої мети підприємства з ...
 • Структура польських експортерів. Методичні аспекти вивчення та оцінки 

  Віктор, Ян (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2010-07)
  The aim of the paper is a comparative analysis of two basic ranking of Polish companies exporters, created by the editorial opinion journals: "Rzeczpospolita" (newspaper) and "Polityka" (weekly). The analysis has two ...
 • Аудит маркетингового середовища міжнародної компанії 

  Хадріан, Петро (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2010-07)
  Розглядаючи проблему аудиту компанії, яка працює на міжнародних ринках, слід зазначити, що розвиток цієї концепції протягом останніх десятиліть привів до змін у масштабі і сприйнятті аудиту як ефективного методу оцінювання ...
 • Міжнародний імідж країни: сутність, фактори формування, рівні сприйняття 

  Старостіна, Алла; Кравченко, Володимир; Личова, Ганна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2010-07)
  Інтенсифікація процесів глобалізації, які є основною закономірністю формування світової системи господарювання, не однозначно впливає на розвиток національних соціально-економічних систем.
 • Маркетингове планування на підприємствах житлово-комунального господарства 

  Віннікова, Інна Ігорівна; Гребньов, Георгій (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2010-07)
  Відсутність комплексного підходу до запровадження ринкових відносин у сфері ЖКГ, законодавчого забезпечення, необхідних інституціональних перетворень поряд зі значною фінансовою нестабільністю, недосконалим механізмом ...
 • Споживча проекція управління доданою вартістю 

  Зайцева, Алла; Zaytseva, Alla (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2010-07)
  Обґрунтовано пріоритетність споживчих аспектів управління доданою вартістю на підприємстві та представлено теоретико-методичні засади їхнього аналізу. Запропоновано інструментарій дослідження ключових факторів успіху ...
 • Забезпечення рівного доступу чоловіків і жінок до працевлаштування за ґендерно-обмеженими спеціальностями 

  Магдюк, Лариса (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2010-07)
  У даній статті представлені результати якісного дослідження, проведеного з метою сприяння ідентифікації проблеми стереотипизації ринку праці за ознакою статі працівників, визначення шляхів подолання трудової дискримінації ...
 • Методологічні засади оцінювання потенціалу розвитку підприємств 

  Тимощук, Мирослава (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2010-07)
  Розглянуто методологічні засади оцінювання потенціалу розвитку підприємства. На основі проведеного аналізу запропоновано нові підходи до розроблення методів оцінювання потенціалу розвитку підприємства. Рекомендовано до ...
 • Інтеграційна модель розвитку маркетингової діяльності на підприємствах споживчої кооперації 

  Карпенко, Наталія (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2010-07)
  У статті надаються рекомендації до застосування кооперативної інтеграції як інструменту розвитку маркетингової діяльності на підприємствах споживчої кооперації.
 • Формування програм лояльності до брендів дилерів на ринку легкових автомобілів в Україні 

  Чикусова, Марина (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2010-07)
  Високий рівень конкуренції на вітчизняному автомобільному ринку приводить до зниження ефективності стандартних маркетингових програм. Це змушує компанії находити нові, більш цікаві та дієві засоби для досягнення переваг ...
 • Стратегії позиціонування на ринку ділових друкованих видань 

  Григоренко, Ольга (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2010-07)
  У статті розглянуто тенденції розвитку ринку ділових друкованих видань України, проаналізовано стратегії позиціонування представлених на даному ринку брендів і визначено позитивний та негативний досвід їхнього використання.
 • Рейтингування спеціалізованих фахових видань 

  Лилик, Ірина Вікторівна; Примак, Тетяна Олександрівна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2010-07)
  Питання вибору ефективного ЗМІ для розміщення реклами "нішевих" продуктів, цільова аудиторія яких досить професійна, вузька і чітко визначена, часто виглядає значно більш складним, ніж це здається спочатку.
 • Третій рейтинг від МАМІ: третина агенцій покращили свої позиції 

  Unknown author (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2010-07)
  Кубок України в сфері маркетингового сервісу вручено втретє! Асоціація МАМІ визначила найкращих у галузі і представляє щорічний рейтинг агентств маркетингового сервісу згідно з доходами за 2009 р. За даними рейтингу, ...
 • Інструментарій маркетингу в діяльності освітніх установ 

  Данніков, Олег Володимирович (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2010-11)
  За сучасних умов оцінка ситуації, що склалася на ринку освітніх послуг, має основуватись на результатах маркетингових досліджень, що дозволяють визначати потенціал конкурентоспроможності закладів освіти загалом і ДВНЗ ...
 • Мотивація споживачів страхових послуг як чинник ефективності їх просування 

  Кочкіна, Наталія; Румянцева, Аліна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2010-11)
  У статті проаналізовано мотиваційні чинники ефективності процесу просування страхових послуг в Україні. Визначено ключові поведінкові чинники та мотивацію потенційних споживачів. Розкрито основні комунікаційні проблеми ...
 • Показники ефективності соціально-орієнтованої маркетингової стратегії підприємства 

  Сульповар, Лев; Богачова, Тетяна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2010-11)
  У статті розглядаються теоретичні і науково-практичні проблеми ефективності діяльності підприємства, обґрунтовуються підходи до вибору оціночних показників, пропонуються показники оцінки ефективності соціально-орієнтованої ...
 • Сім компаній, які забезпечують 70% обсягу ринку аутсорсингових контакт-центрів 

  Зінчук, Анна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2010-11)
  Українська Асоціація Директ Маркетингу (УАДМ) і Клуб керівників кол-центрів HotSkill завершили піврічне дослідження ринку аутсорсингових контакт-центрів України.
 • Презентація огляд ринку консалтингових послуг в Україні 

  Unknown author (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2010-11)
  За матеріалами презентації "Ринку консультаційних послуг в Україні" Програми ділових консультацій Європейського банку реконструкції і розвитку 24 листопада 2010 р.

View More