Recent Submissions

 • Податкова безпека як складова фінансової безпеки держави 

  Петренко, Людмила Миколаївна; Petrenko, Lyudmila (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-06-20)
  У статті розглянуто сутність податкової безпеки держави як частини його фінансової безпеки. Запропоновано модель взаємодії між ринковими суб’єктами та державними податковими органами з метою побудови ефективної податкової ...
 • Оптимальне управління структурою портфеля цінних паперів на основі моделі Марковіца 

  Грицюк, П. М. (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2012)
  У статті запропоновано динамічний варіант моделі Марковіца для випадку нестаціонарних фінансових рядів, який дозволяє формувати оптимальну структуру портфеля цінних паперів на основі їх біжучої статистики. Для апробації ...
 • Моніторинг та аудит інформаційних технологій у системі управління організації 

  Галіцин, Володимир Костянтинович; Ус, Роман Леонідович (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2012)
  Стаття присвячена моніторингу та аудиту інформаційних технологій в системі управління організації. Досліджено й обґрунтовано теоретичні засади проведення аудиту інформаційних технологій організації як цілісної складної ...
 • Методологічні аспекти моделювання конкурентоспроможності 

  Червиць, І. В. (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2012)
  Робота присвячена критичному аналізу існуючих підходів до визначення конкурентоспроможності підприємства. Запропоновано моделі для розрахунку показника зовнішньої інтегральної конкурентоспроможності та показника внутрішньої ...
 • Актуарний аналіз функціонування системи обов’язкового страхування автоцивільної відповідальності в Україні 

  Абдураманов, Р. А. (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2012)
  У статті описано результати аналізу функціонування системи обов’язкового страхування автоцивільної відповідальності в Україні за період дії відповідного закону. За допомогою методів актуарного аналізу була ґрунтовно ...
 • Модифікації моделей нелінійної динаміки та сценарії розвитку банку 

  Коляда, Юрій Васильович; Харламов, А. О.; Трохановський, Владислав Ігорович (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2012)
  У статті розглянуто модифікації точкових моделей (систем нелінійних звичайних диференціальних рівнянь першого порядку), на підґрунті яких здійснено аналітичне та кількісне дослідження діяльності банку. За допомогою ...
 • Індекс витрат та індекс прибутку, як індикатори ефективності діяльності українських комерційних банків 

  Шараєвський, Дмитро Володимирович (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2012)
  У статті проведено оцінювання ефективності здатності українських комерційних банків максимізувати прибуток за допомогою індексу прибутку та їх здатності мінімізувати витрати за допомогою індексу витрат. Оцінювання зазначених ...
 • Умови перманентної поведінки нелінійної моделі розвитку підприємства 

  Неня, Олександр Іванович; Nenya, Oleksandr Ivanovich; Неня, Александр Иванович (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2012)
  У публікації досліджується проблема побудови умов перманентної поведінки динамічної моделі розвитку підприємства в умовах відсутності кредитування та короткотривалих зовнішніх впливів на виробництво.
 • Переваги централізованого управління запасами підприємств за умови стохастичного попиту 

  Манжос, Тетяна Василівна; Manzhos, Tetiana; Манжос, Татьяна Васильевна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2012)
  Вивчається питання про порівняння мінімальних очікуваних витрат у випадках централізованого та децентралізованого управління запасами однопрофільних підприємств. Розглянуто одноперіодну однопродуктову модель, для ...
 • Моделювання оптимізації портфеля цінних паперів 

  Рзаєв, Дмитро Олександрович; Рзаєва, Світлана Леонідівна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2012)
  У статті розглянуто питання ефективного формування та управліньня інвестиційним портфелем, оптимізації портфеля цінних паперів, формування такого портфеля цінних паперів, який би відповідав вимогам підприємств як ...
 • Розробка механізму забезпечення стійкого макроекономічного зростання 

  Узаков, Т. К. (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2012)
  На основі ендогенної моделі зростання з невідновлюваними природними ресурсами в статті досліджено можливість інноваційного і споживчого зростання в умовах вільного ринку. Показано, що стійке зротання протягом тривалого ...
 • Оптимізація параметрів моделей оцінки волатильності фондових індексів світових фінансових ринків 

  Бондаренко, Олена Олександрівна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-05-24)
  У статті запропоновано методику оптимізації параметрів моделей оцінки волатильності світових фінансових ринків, побудованих за допомогою кубічних ермітових сплайнів як альтернативного методу моделювання нестаціонарних ...
 • Використання розподілів Стьюдента та Лапласа для моделювання дохідності цінних паперів 

  Хохлов, В. Ю. (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2012)
  Проведено у статті дослідження розподілів щоденної дохідності активів на фондових ринках США та України показало значну відмінність фактичного її розподілу від нормального (проблема «товстих хвостів»). Показано, що для ...
 • Моделювання планових рішень у системі управління діяльністю вищого навчального закладу 

  Галіцин, Володимир Костянтинович; Кочарян, І. С. (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2012)
  У статті показано місце вищого навчального закладу в системі державного планування вищої освіти. Запропоновано моделі та метод формування планів основної діяльності ВНЗ.
 • Імітаційна модель туристично-рекреаційного комплексу 

  Грабарєв, Андрій Володимирович (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2012)
  У статті представлено розроблену автором імітаційну модель туристично-рекреаційного комплексу та результати її застосування. Обґрунтовано використання методу системної динаміки для створення динамічної моделі, що дає ...
 • Калібрування стохастичної волатильності похідних фінансових інструментівцій 

  Силантьєв, Сергій Олексійович (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2012)
  Запропоновано метод калібрування дерева ціноутворення акцій компанії Apple з використанням імпліцитної стохастичної волатильності і наявних ринкових цін на серії опціонів CALL з експірацією у 2012 році. Метод надає можливість ...
 • Спільний розподіл дохідності та дисперсії портфеля акцій з найменшим рівнем VaR 

  Заболоцький, Т. М. (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2012)
  У роботі досліджено взаємозв’язок між оцінками дохідності та дисперсії портфеля акцій з найменшим рівнем VaR. Знайдено умовну спільну густину та показано, що вибрані оцінки характеристик не є незалежними. Крім того, ...
 • Статистичне оцінювання параметрів лінійної моделі міжгалузевого балансу економічної системи регіону 

  Дронь, В. С. (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2012)
  Сформульовано основні підходи щодо побудови статистичного оцінювання реальної матриці коефіцієнтів прямих виробничих витрат (технологічної матриці) лінійної моделі міжгалузевого балансу (моделі Леонтьєва) економічної системи ...
 • Ігрова модель формування фінансової безпеки підприємства 

  Петренко, Людмила Миколаївна; Petrenko, Liudmyla; Бєгун, Анатолій Володимирович; Грюков, Павло Олегович (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-06-18)
  У статті розглянуто поведінку гравців залежно від поінформованості стосовно рівня фінансової безпеки підприємства. Запропоновано ігрову модель стратегії поведінки в умовах наявності конфліктних взаємозв’язків між конфліктуючими ...
 • Системний підхід до реструктуризації та класифікації її видів 

  Стеченко, Д. М.; Омельченко, О. С. (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2012)
  У статті розкрито економічну природу такої категорії,як «реструктуризація». Запропоновано нове інтегральне визначення реструктуризації підприємства та її двоступенева класифікація на основі узагальнення аспектів системного ...

View More