Recent Submissions

 • КНЕУ в міжнародному рейтингу університетів та бізнес-шкіл Eduniversal 

  Турчанінова, Вікторія Євгеніївна; Turchaninova, Viktoriia; Турчанинова, Виктория Евгеньевна (Інститут вищої освіти ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2020)
 • Багаторічна співпраця КНЕУ з професором Грегорі Гарднером 

  Циркун, Олена Ігорівна; Циркун, Елена Игоревна (Інститут вищої освіти ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2020)
 • Позааудиторна діяльність кафедри іноземних мов і міжкультурної комунікації МЕіМ: студентський науковий гурток «Іноземна мова в контексті мультилінгвізму» 

  Маркова, Олена Володимирівна; Markova, Olena; Маркова, Елена Владимировна; Капустіна, Ольга Володимирівна; Kapustina, Olha; Капустина, Ольга Владимировна; Алейнікова, Марина Геннадіївна; Aleinikova, Maryna; Алейникова, Марина Геннадиевна; Турчанінова, Вікторія Євгеніївна; Turchaninova, Viktoriia; Турчанинова, Виктория Евгеньевна (Інститут вищої освіти ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2020)
 • Викладання іноземних мов в електронному освітньому просторі КНЕУ 

  Случайна, Лариса Олександрівна; Случайная, Лариса Александровна; Алейнікова, Марина Геннадіївна; Aleinikova, Maryna; Алейникова, Марина Геннадиевна; Бобрівник, Світлана Леонідівна; Bobrivnyk, Svitlana; Бобровник, Светлана Леонидовна; Гайдученко, Світлана Валентинівна; Gajduchenko, Svitlana; Гайдученко, Светлана Валентиновна; Теплюк, Ірина Анатоліївна; Tepliuk, Iryna; Теплюк, Ирина Анатольевна (Інститут вищої освіти ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2020)
 • Організація професійно-орієнтованого навчання іноземної мови студентів економічних спеціальностей в умовах сучасного конкурентного середовища 

  Лещенко, Любов Павлівна; Лещенко, Любовь Павловна; Шамхалова, Наталія Аркадіївна; Шамхалова, Наталия Аркадьевна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2019-04)
  У статті йдеться про навчання професійно-орієнтованої лексики студентів економічних спеціальностей. Акцентується увага на економічних текстах, лексиці та методиках викладання. The article deals with the teaching of ...
 • Система підготовки наукових і науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації в європейському регіоні та Україні: порівняльний аналіз 

  Воробйова, Жанна Юріївна; Воробьёва, Жанна Юрьевна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2019-04)
  У статті обґрунтовано необхідність аналізу системи підготовки наукових і науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації в Україні та Європейському регіоні; висвітлено вплив фахівців вищої кваліфікації на соціально-економічний ...
 • Discussions in teaching Business English 

  Chebotaryava, Lyudmila; Чеботарьова, Людмила Іванівна; Чеботарёва, Людмила Ивановна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2019-04)
  The author investigates the topic «Discussion as one of the methods in teaching «Business English»» course and presents practical results on the example of teaching «Business English» to the first-year students, specializing ...
 • Актуальність використання інтерактивного методу «Ажурна пилка» при навчанні міжкультурної комунікації майбутніх фахівців у галузі міжнародної економіки та бізнесу 

  Мельник, Ганна Миколаївна; Мельник, Анна Николаевна; Бескоровайна, Ніна Олександрівна; Бескоровайная, Нина Александровна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2019-04)
  У статті обґрунтовується актуальність використання інтерактивного методу «Ажурна пилка» («Мозаїка») при навчанні міжкультурної комунікації майбутніх фахівців у галузі міжнародної економіки та бізнесу. Розкрито суть і цілі ...
 • Вплив емпатії викладача на процес співпраці зі студентами 

  Кондрук, Ірина Валеріївна; Кондрук, Ирина Валерьевна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2019-04)
  Стаття вивчає особистість викладача та важливість розвитку такої якості як емпатія. У статті також розглядається питання впливу емпатії на ефективність спілкування між викладачем та студентами. The article covers the ...
 • E-learning на заняттях з іноземної мови 

  Алейнікова, Марина Геннадіївна; Алейникова, Марина Геннадьевна; Теплюк, Ірина Анатоліївна; Теплюк, Ирина Анатольевна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2019-04)
  У сучасному світі в широкому сенсі і сучасній системі освіти безпосередньо технології зайняли головне місце. Успішне впровадження новітніх технологій у систему навчання іноземних мов значною мірою залежить від якості ...
 • Розуміння та вживання прислів’їв як важливий елемент соціолінгвістичної компетенції студентів 

  Сініцина, Надія Миколаївна; Синицына, Надежда Николаевна; Капустіна, Ольга Володимирівна; Капустина, Ольга Владимировна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2019-04)
  Стаття присвячена ролі прислів’їв в усній та письмовій комунікації, зокрема в діловому дискурсі засобів масової інформації. Висвітлюються думки дослідників прислів’їв стосовно їх ролі та функцій на різних рівнях спілкування. ...
 • Лінгвістичні особливості англійських рекламних текстів 

  Лобецька, Інна Михайлівна; Лобецкая, Инна Михайловна; Драб, Наталія Леонідівна; Драб, Наталия Леонидовна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2019-04)
  У даній статті аналізуються особливості використання одиниць різних мовних рівнів — фонетичного, морфологічного, фонестемного та квазіморфологічного — для створення ефективного рекламного повідомлення. This article ...
 • Педагогічні й методичні проблеми вибору інноваційних моделей у галузі викладання іноземних мов 

  Круківський, Василій Іванович; Круковский, Василий Иванович; Круківська, О. В.; Турчанінова, Вікторія Євгеніївна; Турчанинова, Виктория Евгеньевна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2019-04)
  Сучасна дійсність висуває все вищі вимоги до рівня практичного володіння іноземною мовою. У зв’язку з цим використання інноваційних навчальних технологій надає величезні можливості для підвищення ефективності процесу ...
 • Риторика міжкультурного спілкування: письмовий діловий дискурс у контексті міжкультурної комунікації 

  Бобрівник, Світлана Леонідівна; Бобровник, Светлана Леонидовна; Гайдученко, Світлана Валентинівна; Гайдученко, Светлана Валентиновна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2019-04)
  Стаття розглядає концепцію міжнародного ділового спілкування як складну систему, що враховує спектр національних мов і моделей та соціальні, економічні, політичні і культурні аспекти. Спираючись на знання про міжкультурну ...
 • Франкофонія в мовному розмаїтті в умовах глобалізації 

  Шпильківська, Лариса Степанівна; Шпильковская, Лариса Степановна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2019-04)
  статті розглядається роль іноземних мов у процесі міжкультурної комунікації. Досліджується процес вивчення іноземних мов у контексті глобалізації через модернізацію освітньої системи. Окреслено роль Франкофонії в галузі ...
 • Особливості мовної поведінки в процесі спілкування з представниками англомовних країн 

  Шевченко, Ольга Леонідівна; Shevchenko, Olga; Шевченко, Ольга Леонидовна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2019-04)
  У статті розглядаються деякі правила і стратегії мовної поведінки в англомовному середовищі та засоби, які орієнтовані на вираження прагматичного значення спонукання непрямо, і сприяють пом’якшенню імперативного характери ...
 • Формування мультилінгвальної компетенції особистості у вищому навчальному закладі 

  Маркова, Олена Володимирівна; Маркова, Елена Владимировна; Шматок, Тетяна Григорівна; Шматок, Татьяна Григорьевна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2019-04)
  У статті приділяється увага розвитку мультилінгвізму, як складової процесу глобалізації в сучасному світі. Увага акцентується на мультилінгвальній компетенції та її складових, що сприяють формуванню полікультурної, ...
 • Роль викладача іноземної мови у навчанні міжкультурної комунікації в сучасних закладах вищої освіти 

  Кучер, Любов Миколаївна; Кучер, Любовь Николаевна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2019-04)
  У статті визначається концепція міжкультурної комунікації у вивченні іноземних мов. Розглядається компетентнісний підхід і приховані труднощі у викладанні іноземної мови і міжкультурної комунікації. The article presents ...
 • Celebrate diversity in classroom with UDL approach 

  Korol, O.; Король, Олена Юріївна; Король, Елена Юрьевна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2019-04)
 • Критичне мислення + емоційний інтелект = синергія успіху 

  Давиденко, Тетяна Вікторівна; Davydenko, T. V.; Давиденко, Татьяна Викторовна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2019-04)
  Стаття розглядає такі ключові поняття особистісного та професійного успіху як критичне мислення та емоційний інтелект. Вищезгадані компетентності є невід’ємними елементами креативної особистості, здатної адекватно та ...

View More