Recent Submissions

 • Питання кооперації в науковій спадщині О. Д. Білімовича 

  Шарикова, А. В.; Sharikova, A. (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2011-05)
  У статті характеризуються погляди українського вченого-економіста Олександра Дмитровича Білімовича на кооперацію: генезис у дореволюційний період, деформації за роки радянської влади та прогнози на можливі перспективи ...
 • Вплив демократичних, наукових та освітніх революцій на формування економічних суб’єктів у Західній Європі 

  Чернятевич, Ярослава Василівна; Chertyatevych, Yaroslava (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2011-05)
  У статті досліджується сутність демократичних, освітніх та наукових революції, що відбувались у Західній Європі. Розглядається вплив даних революцій на становлення економічних суб’єктів, на розвиток приватної власності як ...
 • Стратегічні настанови розвитку університету: інформаційно-знаннєвий контекст 

  Востряков, Олександр Володимирович; Гребешкова, Олена Миколаївна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2011-05)
  У статті запропоновано концептуальну модель інформаційного простору формування місії університету як знаннєвої організації, що ґрунтується на ціннісних орієнтирах і потребах його ключових стейкхолдерів, відмітних ...
 • Напрями покращення діяльності національної служби посередництва і примирення у вирішенні трудових конфліктів 

  Волобоєва, Ірина Олександрівна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2011-05)
  У статті оцінюється стан соціально-трудових відносин у 2010 р., аналізуються завдання НСПП та пропонуються напрями щодо покращення її діяльності.
 • Вибіркові обстеження збитків урожаю сільськогосподарських культур 

  Войтко, О. В. (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2011-05)
  У статті розглядаються методичні та організаційні засади оцінювання збитків врожаю сільськогосподарських культур при настанні страхового випадку. Представлено характеристику механічного відбору, за допомогою якого проводиться ...
 • Еволюція змісту просування у моделях маркетингу 

  Вахній, В. В. (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2011-05)
  Висвітлено еволюцію сутнісних параметрів, спрямованості та умов застосування інструментів і методів просування в існуючих моделях маркетингу.
 • Дослідження стану управління ефективністю праці в компанії (на прикладі ТОВ «Таргет Констракшн») 

  Турчина, Валентина Михайлівна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2011-05)
  Внесено пропозиції стосовно можливостей підвищення рівня ефективності праці за рахунок використання виявлених шляхом анкетування резервів. Наведено алгоритм визначення рівня задоволеності працівників станом управління ...
 • ІТ-технології в особистому продажі 

  Тімченко, Юлія Ігорівна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2011-05)
  У статті розглянуто основи особистого продажу товарів та послуг, його характеристики, можливості та тенденції розвитку завдяки сучасним ІТ-технологіям. Перелічено ряд цілей та завдань, які стоять перед учасниками персонального ...
 • Мотивація в процесі управління персоналу глобальних корпорацій 

  Суворова, Т. В. (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2011-05)
  У статті досліджено особливості мотивації людських ресурсів в різних глобальних корпораціях. Сформовано схему механізму управління мотиваційною системою людських ресурсів у глобальних корпораціях.
 • Теоретична модель взаємозв’язку між фондами інвестиції, заощаджень та споживання. 

  Субочев, Олексій Валерійович (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2011-05)
  У статті за допомогою теоретичної моделі аналізуються взаємозвязки між такими категоріями системи суспільного відтворення як: фонд заощаджень, фонд споживання, фонд інвестицій, гранічна норма доходності.
 • Економічні системи: сутнісні ознаки та механізми формування 

  Шнипко, Олександр Сергійович (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2011-05)
  У статті проаналізовано наукові підходи щодо класифікації економічних систем. Деталізовано ознаки та механізми формування таких систем.
 • Основні напрями розвитку теорії розміщення виробництва 

  Шмігельська, Євгенія Анатоліївна; Шмигельская, Евгения Анатольевна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2011-05)
  У статті розглянуто основні етапи розвитку теорії розміщення виробництва, вплив докорінних змін у системі виробничих відносин, які пов’язані з руйнуванням зверхцентралізованого управління, розвитком місцевого самоврядування, ...
 • Бенчмаркинг досвіду ребрендингу та можливості його використання у маркетингових стратегіях вітчизняних підприємств 

  Шафалюк, Олександр Казимирович (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2011-05)
  В статті опрацьовано методичні особливості реалізації проектів ребрендингу.
 • Управління локальними брендами 

  Савич, Олександр Петрович; Фертюк, Світлана Володимирівна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2011-05)
  Висвітлюються теоретичні аспекти поняття бренд, його особливості впливу на цільового споживача. Показано відмінність таких понять, як торгова марка, бренд та бренбинг. Досліджено особливості маркетингового забезпечення ...
 • Логістичні організаційні структури як довгострокова перевага підприємства 

  Риженко, А. В. (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2011-05)
  У статті описані та проаналізовані найоптимальніші види логістичних організаційних структур на підприємствах. Розглянуто переваги, недоліки та особливості впровадження логістичних організаційних структур на підприємствах.
 • Методи вимірювання загально-національного інтеллектуального потенціалу в Україні 

  Никифоров, Анатолій Євгенович; Nykyforov, Anatoliy (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2011-05)
  У статті проведено порівняльний аналіз методів вимірювання загально-національного інтелектуального потенціалу, які використовуються у світовій практиці, обґрунтовано доцільність застосування методу компаративних індексів ...
 • Інноваційні чинники функціонування вітчизняних корпоративних структур 

  Михайлюк, Михайло Андрійович (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2011-05)
  У статті досліджуються інноваційні чинники функціонування корпоративних структур в Україні з огляду на важливість впливу інноваційного змісту ринкових перетворень як на теренах вітчизняної економіки в цілому, так і на рівні ...
 • Особливості маркетингових досліджень у кінобізнесі 

  Мазяр, М. П. (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2011-05)
  Стаття присвячена визначенню специфічних особливостей застосування маркетингу в кінобізнесі.
 • Організація процесу і ефективність маркетингових досліджень підприємств 

  Масліхін, С. І. (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2011-05)
  В статті досліджено основні тенденції еволюції систем маркетингових досліджень, підходи до спеціального науково-практичного моделювання і оцінок параметрів розвитку соціально-економічних явищ, конструктивно опрацьовано ...
 • Методичні засади розробки та реалізації проектів розвитку підприємства 

  Марченко, Максим Михайлович (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2011-05)
  У статті розкриваються особливості розробки та реалізації проектів розвитку підприємства, запропоновані і обґрунтовані рекомендації по ефективному впровадженню етапів даного процесу. Запропоновано схему класифікацій етапів ...

View More