Recent Submissions

 • Використання інституціональних теорій у визначенні нових функцій профспілок 

  Колядич, Олександр Іванович; Kolyadych, Oleksandr; Погорєлов, Сергій Борисович; Pogorelov, Sergiy (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2013-11-11)
  Розглянуто елементи окремих науково-теоретичних концепцій інституціональної теорії з метою визначення нових функцій апарату діяльності профспілкових організацій як суб’єкта економічних та політичних ринків та подальшої ...
 • Сприяння працевлаштуванню випускників вищих навчальних закладів: досвід Росії та Білорусі 

  Чуб, Оксана Володимирівна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2013-11-27)
  У статті проаналізовано сучасну практику та інституціональне забезпечення працевлаштування випускників в Росії та Білорусі. Наведено рекомендації щодо імплементації кращого досвіду в українську практику.
 • Оплата праці як соціальний чинник ефективності трудової діяльності 

  Студенець, В. О. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2013-11-12)
  У статті розглянуто основні соціальні чинники ефективності трудової діяльності. Визначено вплив розміру заробітної плати та її структури на підвищення ефективості трудової діяльності працівників.
 • Підвищення конкурентоспроможності підприємства на основі розвитку управлінського персоналу 

  Баско, А. В. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2013-11-12)
  У статті розглянуто теоретичні підходи до категорій «конкуренція» та «конкурентоспроможність підприємства». Визначено взаємозв’язок між розвитком управлінського персоналу та підвищенням конкурентоспроможності підприємств.
 • Вплив інновацій на продуктивність праці: теоретичний аспект дослідження 

  Костенко, Т. О. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2013-11-21)
  Проаналізовано різні типи інновацій з точки зору їхнього впливу на продуктивність праці. Надано теоретичне узагальнення CDM моделі для оцінки взаємозв’язку інновацій та продуктивності праці. Узагальнено емпіричну літературу ...
 • Модель аналізу і прогнозування людського потенціалу в контексті забезпечення конкурентоспроможності підприємств споживчої кооперації України 

  Рудич, Л. В. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2013-11-05)
  Стаття присвячена дослідженню людського потенціалу в контексті забезпечення конкурентоспроможності підприємств системи споживчої кооперації України. В статті проаналізовано особливості формування людського потенціалу в ...
 • Нематеріальна мотивація як чинник економічної безпеки підприємства 

  Павлова, І. І. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2013-10-04)
  Стаття присвячена дослідженню нематеріальної мотивації працівників підприємства. Розглянуто значення нематеріальної мотивації в забезпеченні економічної безпеки підприємства. Розкрито сутність використання ефективної ...
 • Соціальна відповідальність у трудових відносинах: теоретичний аспект 

  Олійник, Олена Олександрівна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2013-10-17)
  У статті проаналізовано підходи вітчизняних науковців до сутності понять «соціальна відповідальність» і «соціальна відповідальність перед працівниками». Визначено складові соціальної відповідальності у трудових відносинах. ...
 • Методичний підхід до визначення адаптивності системи професійного навчання працівників 

  Петренко, О. О. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2013-10-28)
  У даній статті обґрунтовано методичний підхід до оцінки ступеня адаптивності системи професійного навчання працівників шляхом застосування моделювання структурними рівняннями.
 • Проблеми розвитку професійного навчання персоналу на виробництві на сучасному етапі становлення України 

  Гемма, М. Д. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2013-10-10)
  Розглядається сучасна ситуація у сфері професійного навчання кадрів на виробництві в Україні, проаналізовано проблеми, які гальмують розвиток професійного навчання персоналу на виробництві, запропоновано рекомендації щодо ...
 • Якість трудового життя: аналіз концептуальних підходів 

  Рябоконь, Іван Олександрович (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2013-09-19)
  Статтю присвячено вивченню сутності поняття якість трудового життя. Автором проведено аналіз і виявлено відмінності в концептуальних підходах до визначення якості трудового життя. Проаналізовано цінності і ціннісні орієнтації, ...
 • Соціально-трудові аспекти соціальної згуртованості суспільства 

  Кицак, Тарас Григорович; Кирилюк, Володимир Вікторович (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2013-10-10)
  У статті висвітлено основні сучасні підходи щодо визначення поняття соціальної згуртованості суспільства; відображено основні складові соціальної згуртованості та розкрито її найважливіші соціально-трудові аспекти.
 • Якість трудового життя: історичний аспект 

  Рудакова, Світлана Григорівна; Панчук, Аліна Аркадіївна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2013-10-24)
  У статті виділено етапи розвитку такого феномену як якість трудового життя. Виявлено причини обмеженості сучасних визначень якості трудового життя. Обґрунтована необхідність багатоаспектного визначення якості трудового життя.
 • Людський розвиток в Україні: демографічний вимір 

  Кочума, І. Ю. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2013-11-22)
  Стаття присвячена визначенню основних механізмів взаємовпливу демографічних процесів в Україні та розвитку людського потенціалу у трансформаційний і посттрансформаційний періоди та розробці рекомендацій щодо пріоритетних ...
 • Соціальне партнерство в системі соціально-трудових відносин України: особливості формування та перспективи розвитку 

  Красномовець, В. А.; Пасєка, А. С. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2013-11-12)
  У статті розглянуто особливості функціонування системи соціального партнерства, визначено його роль та місце в умовах вітчизняної економіки. Проаналізовано також тенденції розвитку соціального партнерства в Україні та ...
 • Громадські об’єднання: законодавче регулювання, нові права і можливості 

  Білик, Ольга Миколаївна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2013-11-06)
  У статті розглянуто норми нового Закону України «Про громадські об’єднання» від 22.03.2012 року №4572-17, що набув чинності з 1 січня 2013 року. Акцентується увага на ключових нововведеннях у положеннях нового Закону, ...
 • Планування пенсійного забезпечення населення регіону: демографічний та соціально-економічний аспект 

  Юрчик, Г. М. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2013-10-11)
  Обґрунтовано доцільність прогнозування бюджету Пенсійного фонду (ПФ) на рівні регіону як передумови планування показників пенсійного забезпечення населення. Визначено порядок планування бюджету ПФ у регіоні з урахуванням ...
 • Інвестування туристичної сфери як один з факторів стимулювання зайнятості населення України 

  Степанова, А. А.; Давидова, О. Г. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2013-10-15)
  У статті розглянуто прикладні аспекти залучення інвестицій в одну зі сфер економіки країни та їх вплив на зайнятість в сфері туристичних послуг. Висвітлені перспективи розвитку туризму в Україні на найближче майбутнє з ...
 • Теоретичні основи державного та договірного регулювання трудових доходів населення 

  Самолюк, Н. М. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2013-10-30)
  Визначено основні об’єкти державного та договірного регулювання трудових доходів населення. Досліджено особливості регулювання даних об’єктів в країнах світу. Запропоновано вдосконалення договірного регулювання за рахунок ...
 • Корпоративне пенсійне страхування як складова мотиваційного пакету підприємств України 

  Приказюк, Н. В. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2013-10-26)
  Досліджено особливості недержавного пенсійного страхування в Україні. Окреслено тенденції розвитку недержавного пенсійного страхування, що здійснюють Недержавні пенсійні фонди та страхові компанії зі страхування життя. ...

View More