Recent Submissions

 • Еволюція методології лідерства міст 

  Чужиков, Віктор Іванович; Chuzhykov, Victor; Чужиков, Виктор Иванович; Орловська, В. С.; Orlovska, V. S.; Орловская, В. С. (Інститут регіональних досліджень Національної академії наук України, 2012)
  Досліджено особливості формування методологічних засад розвитку економіки міст. У відповідності до принципу історизму та, спираючись на надбання основних наукових шкіл, запропонована нова класифікація теоретичних підходів ...
 • Регіони України: конвергенція чи дивергенція? 

  Чужиков, Віктор Іванович; Chuzhykov, Victor; Чужиков, Виктор Иванович (Інститут регіональних досліджень Національної академії наук України, 2009)
 • Кластерна політика Європейського Союзу 

  Чужиков, Віктор Іванович; Chuzhykov, Victor; Чужиков, Виктор Иванович; Лук’яненко, Ольга Дмитрівна; Lukianenko, Olga; Лукьяненко, Ольга Дмитриевна (Видавничий дім «Академперіодика» НАН України, 2013)
  Розглянуто особливості формування кластерної політики ЄС. Головну увагу приділено секторальній диференціації кластерів та характеру їх взаємодії в межах національних і наднаціональних формувань. Показано своєрідні ознаки ...
 • Глобальна маркетингова модель 

  Стрельник, Світлана Олександрівна; Strelnyk, Svitlana; Стрельник, Светлана Александровна (Центр фінансово-економічних наукових досліджень, 2018-05-14)
 • Чинники трансміграційних процесів в глобальному середовищі 

  Ольшевська, Ірина Петрівна; Olshevska, Iryna; Ольшевская, Ирина Петровна (Український інститут розвитку фондового ринку, 2014)
  This article is devoted to the research of transmigration processes in the conditions of globalization. It is justified, that trends of current stage of migration processes’ development are the following: demographical; ...
 • Кредитні бюро та їх розвиток в Україні 

  Примостка, Олена Олександрівна; Prymostka, Olena; Примостка, Елена Александровна (Херсон : Гельветика, 2015-10)
 • Стипендіальні та грантові програми для навчання та проведення досліджень закордоном 

  Дроботюк, Ольга Володимирівна; Drobotiuk, Olga; Дроботюк, Ольга Владимировна (Інститут вищої освіти ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2020)
 • КНЕУ – Шанхайський університет: шляхи до співпраці 

  Дроботюк, Ольга Володимирівна; Drobotiuk, Olga; Дроботюк, Ольга Владимировна (Інститут вищої освіти ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2020)
 • КНЕУ в міжнародному рейтингу університетів та бізнес-шкіл Eduniversal 

  Турчанінова, Вікторія Євгеніївна; Turchaninova, Viktoriia; Турчанинова, Виктория Евгеньевна (Інститут вищої освіти ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2020)
 • Багаторічна співпраця КНЕУ з професором Грегорі Гарднером 

  Циркун, Олена Ігорівна; Циркун, Елена Игоревна (Інститут вищої освіти ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2020)
 • Позааудиторна діяльність кафедри іноземних мов і міжкультурної комунікації МЕіМ: студентський науковий гурток «Іноземна мова в контексті мультилінгвізму» 

  Маркова, Олена Володимирівна; Markova, Olena; Маркова, Елена Владимировна; Капустіна, Ольга Володимирівна; Kapustina, Olha; Капустина, Ольга Владимировна; Алейнікова, Марина Геннадіївна; Aleinikova, Maryna; Алейникова, Марина Геннадиевна; Турчанінова, Вікторія Євгеніївна; Turchaninova, Viktoriia; Турчанинова, Виктория Евгеньевна (Інститут вищої освіти ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2020)
 • Викладання іноземних мов в електронному освітньому просторі КНЕУ 

  Случайна, Лариса Олександрівна; Случайная, Лариса Александровна; Алейнікова, Марина Геннадіївна; Aleinikova, Maryna; Алейникова, Марина Геннадиевна; Бобрівник, Світлана Леонідівна; Bobrivnyk, Svitlana; Бобровник, Светлана Леонидовна; Гайдученко, Світлана Валентинівна; Gajduchenko, Svitlana; Гайдученко, Светлана Валентиновна; Теплюк, Ірина Анатоліївна; Tepliuk, Iryna; Теплюк, Ирина Анатольевна (Інститут вищої освіти ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2020)
 • Соціальні наслідки Євроінтеграції України. Система охорони здоров’я 

  Новіков, Валерій; Никонюк, Катерина Олегівна; Nykonyuk, Catherine; Никонюк, Катерина Олегівна (Фонд ім. Фрідріха Еберта, 2012-11)
 • System clustering of media space in Ukraine: economic and social analysis 

  Chuzhykov, Andrii Victorovych; Чужиков, Андрій Вікторович; Чужиков, Андрей Викторович (Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2016)
  Intensive modernization of the global economy leads to the emergence of fundamentally new forms of economic growth. Clusters whose evolution over the past twenty years has been quite rapid are a conclusive evidence of this. ...
 • Practices of corporate social responsibility in Ukraine 

  Panchenko, Yevgen; Панченко, Євген Григорович; Панченко, Евгений Григорьевич; Kiriakova, Maryna; Кир'якова, Марина Євгенівна; Кирьякова, Марина Евгеньевна (Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2016)
  The article deals with the practices of CSR of leading in terms of sustainable development Ukrainian-based companies. The development of CSR in Ukraine is rather pushed by business than by society. Responsible initiatives ...
 • Регуляторна банківська політика Європейського Союзу і України: порівняльний аналіз і напрями конвергенції 

  Панченко, Євген Григорович; Panchenko, Yevgen; Панченко, Евгений Григорьевич; Рудуха, Н. Є. (Центральноукраїнський національний технічний університет, 2017-09)
 • Модернізація української газотранспортної системи: національні та міжнародні виклики 

  Панченко, Євген Григорович; Panchenko, Yevgen; Панченко, Евгений Григорьевич (Видавничий дім «Академперіодика» НАН України, 2018)
  Досліджено внутрішні та зовнішні чинники модернізації вітчизняної газотранспортної системи (ГТС), виходячи з динаміки її функціонування. Показано еволюцію поглядів на цю проблему, розкрито можливість конвергенції ГТС ...
 • Процеси глобалізації та транснаціоналізації: теоретико-методологічний підхід до комплексної оцінки 

  Руденко-Сударєва, Лариса Володимирівна; Rudenko-Sudareva, Larysa; Руденко-Сударева, Лариса Владимировна; Мозговий, Олег Миколайович; Mozgovyj, Oleg; Мозговой, Олег Николаевич; Гуртов, Денис; Gurtov, Denys (Тернопільський національний економічний університет, 2010-06)
  Досліджено сучасні тенденції розвитку світового господарства. Створено комплексну методику розробки дескриптивних моделей сучасних індикаторів, ідентифікованих авторами як індекс світової транснаціоналізації, індекс ...
 • Процеси глобалізації та транснаціоналізації: теоретико-методологічний підхід до комплексної оцінки 

  Руденко-Сударєва, Лариса Володимирівна; Rudenko-Sudareva, Larysa; Руденко-Сударева, Лариса Владимировна; Мозговий, Олег Миколайович; Mozgovyj, Oleg; Мозговой, Олег Николаевич; Гуртов, Денис; Gurtov, Denys (Тернопільський національний економічний університет, 2010-09)
  Досліджено сучасні тенденції розвитку світового господарства. Створено комплексну методику розробки дескриптивних моделей сучасних індикаторів, ідентифікованих авторами як індекс світової транснаціоналізації, індекс ...
 • Сутність та розвиток доктрини ісламських фінансів‏ 

  Мозговий, Олег Миколайович; Mozgovyj, Oleg; Мозговой, Олег Николаевич; Субочев, Олексій Валерійович; Subochev, O.; Субочев, Алексей Валерьевич; Юркевич, Оксана Миколаївна; Yurkevich, Oksana; Юркевич, Оксана Николаевна (Видавничий дім «Академперіодика» НАН України, 2018)
  Визначено основні моделі індустрії ісламських фінансів і надано критичну (порівняно з традиційними фінансами) оцінку механізму їх функціонування. Досліджено еволюцію ісламських фінансів, їх інституційну складову. Проведено ...

View More