Recent Submissions

 • Формування концепції ризик-орієнтовного банківського нагляду в країнах центральної та Східної Європи 

  Мозговий, Олег Миколайович; Mozgovyj, Oleg; Мозговой, Олег Николаевич; Павлюк, Олена Олександрівна; Pavliuk, O. O.; Павлюк, Елена Александровна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2020)
  Система банківського нагляду являє собою еволюційний процес встановлення контролю за впровадженням регуляторних ініціатив, які базуються на корпоративних принципах банківського нагляду BCBS і включають ініціативи міжнародних ...
 • Розвиток платформної економіки у глобальному цифровому середовищі 

  Лук’яненко, Ольга Дмитрівна; Lukianenko, Olha; Лукьяненко, Ольга Дмитриевна; Нямещук, Ганна Валеріївна; Niameshchuk, Anna; Нямещук, Анна Валерьевна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2020)
  У роботі досліджено феномен становлення платформної економіки і запропоновано методологічний формат ідентифікації її ключових понять — «платформний продукт», «платформний проєкт», «платформні інвестиції», «платформні ...
 • Глобальна парадигма інтелектуального лідерства країн 

  Каленюк, Ірина Сергіївна; Kalenyuk, Iryna; Каленюк, Ирина Сергеевна; Цимбал, Людмила Іванівна; Tsymbal, Liudmyla; Цымбал, Людмила Ивановна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2020)
  У статті проаналізовано та узагальнено методологічні підходи до дослідження феномену інтелектуального лідерства національних економік та імперативів його прояву в глобальному економічному середовищі. Формування нового ...
 • Глобальні тренди формування ринку криптовалют 

  Черницька, Тетяна Володимирівна; Chernytska, Tetiana; Черницкая, Татьяна Владимировна; Шелест, О. М. (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2017-11-29)
 • Модель приватних грошей Фрідріха Хаєка в умовах експансії електронних технологій 

  Бойко, Олег Геннадійович (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2018-10-23)
  Розглянуто криптовалюти як можливість для побудови приватних грошей і наведено переваги застосування технології Блокчейн. Описано концепцію «приватних грошей» Ф. Хаєка і розкрито широке коло проблем, пов’язаних з приватними ...
 • Межі державного регулювання криптоіндустрії та перспективні напрямки застосування технології розподіленого реєстру у державних фінансах 

  Бойко, Віктор Петрович (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2018-10-23)
  Розкрито тенденції регулювання ринку криптовалют і межі втручання державних органів у господарську діяльність суб’єктів ринку обміну віртуальних валют, а також перспективні напрямки застосування технології розподіленого реєстру.
 • Особливості економічної емансипації жінок в ЄС 

  Вінська, Оксана Йосипівна; Vinska, Oksana; Винская, Оксана Осиповна (Київський національний університет культури і мистецтв, 2020-06)
 • Світові виклики в системі вищої освіти в умовах фінансово-економічної кризи 

  Оболенська, Тетяна Євгенівна; Obolenska, Tetiana; Оболенская, Татьяна Евгеньевна (Українська академія банківської справи Національного банку України, 2010-04)
 • The Convergence of Economic Models of Environment Protection of Ukraine and the European Union 

  Obolenska, Tetiana; Оболенська, Тетяна Євгенівна; Оболенская, Татьяна Евгеньевна; Leshchenko, Kateryna; Лещенко, Катерина Андріївна; Лещенко, Екатерина Андреевна (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2013)
  The issues of environmental management are considered in the article, a comparative analysis of the environmental management in Ukraine and Poland is conducted. The authors propose a new model of environmental management ...
 • Механизмы и инструменты реализации эколого-экономических политик постсоциалистических стран Восточной Европы 

  Оболенская, Татьяна Евгеньевна; Obolenska, Tetiana; Оболенська, Тетяна Євгенівна; Чужиков, Виктор Иванович; Chuzhykov, Victor; Чужиков, Віктор Іванович; Лещенко, Екатерина Андреевна; Leschenko, Kateryna; Лещенко, Катерина Андріївна (ООО Научный издательский дом «Исследователь» – Academic Publishing House Researcher, 2014)
  Статья посвящена проблеме создания эффектных механизмов и инструментов формирования эколого-экономичной политики европейских стран СНГ. Отмечена конвергенция в подходах экологического планирования между Украиной, Российской ...
 • Якісний опис управління інноваційним розвитком підприємства: особливості, умови, характеристики та принципи 

  Оболенська, Тетяна Євгенівна; Obolenska, Tetiana; Оболенская, Татьяна Евгеньевна (Полтавський університет економіки і торгівлі, 2011)
 • Управління інноваційним розвитком підприємства: методологічні основи взаємодії науки, освіти та виробництва 

  Оболенська, Тетяна Євгенівна; Obolenska, Tetiana; Оболенская, Татьяна Евгеньевна (Полтавський університет економіки і торгівлі, 2011)
 • Polystructural model of the EU environmental policy: an economic approach 

  Obolenska, Tetiana; Оболенська, Тетяна Євгенівна; Оболенская, Татьяна Евгеньевна; Tsygankova, Tatyana; Циганкова, Тетяна Михайлівна; Цыганкова, Татьяна Михайловна; Chuzhykov, Victor; Чужиков, Віктор Іванович; Чужиков, Виктор Иванович (ВНЗ «Національна академія управління», 2015)
  The article describes the features of the European Union environmental policy implementation in the context of economic mechanisms and tools to implement them. The article uncovers the character of polystructurality within ...
 • Україна на світовому ринку чорних металів 

  Оболенська, Тетяна Євгенівна; Obolenska, Tetiana; Оболенская, Татьяна Евгеньевна; Довгань, Дмитро Олександрович; Dovgan, Dmytro (Львівський національний університет імені Івана Франка, 2015)
  Виконано діагностику конкурентного середовища України на світовому ринку чорних металів. Визначено головні тенденції зміни обсягів експорту чорних металів вітчизняними підприємствами. Виявлено головні чинники, що обумовлюють ...
 • Переорієнтація діяльності оборонної промисловості України через агресію з боку РФ 

  Бегма, Віталій Миколайович; Begma, Vitaliy; Шемаєв, Володимир Миколайович; Shemaev, Volodymyr; Онофрійчук, Андрій Петрович; Onofriychuk, Andriy; Оболенська, Тетяна Євгенівна; Obolenska, Tetiana; Оболенская, Татьяна Евгеньевна (Національний інститут стратегічних досліджень, 2017)
  Розглянуто проблемні питання розвитку оборонної промисловості, пов’язані з агресією з боку РФ, висвітлено організаційно-правові та економічні чинники, які стримують розвиток оборонно-промислового комплексу (ОПК), причини ...
 • The use of the “Rational” system of global marketing communications in management of international enterprises 

  Obolenska, Tetiana; Оболенська, Тетяна Євгенівна; Оболенская, Татьяна Евгеньевна; Shatarska, Inna; Шатарська, Інна Федорівна; Шатарская, Инна Фёдоровна; Shevtsov, Yegor (LLC “Consulting Publishing Company “Business Perspectives”, 2019)
  The modern system of global marketing communications is not ideal, that is why management of international enterprises needs to use creativity in their attempts to predict the results of the marketing activities. They ...
 • Optimization of income of the personnel of the enterprises of the food industry 

  Tarasiuk. G.; Тарасюк, Г. М.; Ostapchuk, T.; Остапчук, Т. П.; Musiiets, T.; Мусієць, Тетяна Вікторівна; Мусиец, Татьяна Викторовна; Laguta, Ya.; Лагута, Я. М.; Biriuchenko, S.; Бірюченко, С. Ю. (Харківський навчально-науковий інститут ДВНЗ «Університет банківської справи», 2020)
  The relevance of the research topic is explained by the fact that the most important means of ensuring the coordination of the labor process and achieving overall sustainable development of the enterprise in the future is ...
 • Priority formats of trade integration of countries 

  Tsygankova, Tetiana; Циганкова, Тетяна Михайлівна; Цыганкова, Татьяна Михайловна; Оболенська, Тетяна Євгенівна; Obolenska, Tetiana; Оболенская, Татьяна Евгеньевна; Яценко, Ольга Миколаївна; Yatsenko, Olha; Яценко, Ольга Николаевна; Lyskova, Lesya; Лиськова, Леся Миколаївна; Лыськова, Леся Николаевна; Sovenko, O.; Совенко, О. І. (Харківський навчально-науковий інститут ДВНЗ «Університет банківської справи», 2020)
  The study is devoted to the problem of trade integration of countries, in the context of globalization, the development of foreign trade is one of the main factors in the competitiveness of the national economy. Partnership ...
 • Ґендерно збалансовані ради правління: шлях до кращих показників корпорацій? 

  Іноземцева, Є. О. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2020-11-18)
 • Аутсорсингові механізми корпоративних стратегій БНП 

  Дударенко, Є. Ю.; Столярчук, Ярослава Михайлівна; Stolyarchuk, Yaroslava; Столярчук, Ярослава Михайловна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2020-11-18)

View More