Recent Submissions

 • Financial and legal regulation of blockchane technology: status and prospects of cryptovolute use 

  Tipanov, Vladyslav; Тіпанов, Владислав Вікторович; Типанов, Владислав Викторович; Drachov, A.; Драчов, О.; Tkalenko, Svitlana; Ткаленко, Світлана Іванівна; Ткаленко, Светлана Ивановна; Mirzodaieva, T.; Мірзодаєва, Т.; Syerova, L.; Сєрова, Л. (Харківський навчально-науковий інститут ДВНЗ «Університет банківської справи», 2021)
  The essence of cryptocurrencies is considered and the definition of their legal status is offered. The experience of some jurisdictions regarding the opportunities and threats of using and regulating cryptocurrencies has ...
 • Foreign direct investments in the economic growth of the open economy of Ukraine 

  Rokocha, V.; Рокоча, В. В.; Tkalenko, Svitlana; Ткаленко, Світлана Іванівна; Ткаленко, Светлана Ивановна; Sukurova, N.; Сукурова, Н. М.; Goncharova, A. O.; Гончарова, Анастасія Олександрівна; Гончарова, Анастасия Александровна; Murashko, Olena; Мурашко, Олена Володимирівна; Мурашко, Елена Владимировна (Харківський навчально-науковий інститут ДВНЗ «Університет банківської справи», 2021)
  In terms of globalization of the world economy, the open economy of a country participating in the globalization process becomes an organic element of the world economy and thus receives additional incentives for ...
 • Гендерна рівність в системі пріоритетів інклюзивного розвитку Європейського Союзу 

  Вінська, Оксана Йосипівна; Vinska, Oksana Yo.; Винская, Оксана Иосифовна (Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова, 2020-02-06)
 • Цифрова валюта як основний елемент системи міжнародних розрахунків майбутнього 

  Бойко, В. П. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2020-03-25)
 • Перспективи використання організаційно-економічних форм трансферу технологій в Україні 

  Єгоров, І.; Лихолет, Сергій Ілліч; Lykholet, Serhii; Лихолет, Сергей Ильич (Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2011)
  Розкрито основні форми організаційно-економічного механізму регулювання трансферу технологій. Особливу увагу приділено питанню створення підприємств "під ключ", а також визначенню ролі та місця в даному процесі технологічних ...
 • Forms and methods of technologies transfer adjusting in Ukraine 

  Manylich, Mychailo Ivanovich; Lykholet, Serhii; Лихолет, Сергій Ілліч; Лихолет, Сергей Ильич (Faculty of Business and Law of the "MB" University in Belgrade, 2013-01-15)
  The paper dwells on basic forms and methods of government control of technologies transfer in Ukraine have been generalized: organizational forms are branches, joint ventures, "turn-key" business, technological universities, ...
 • Трансфер технологій у системі інноваційної діяльності 

  Лихолет, Сергій Ілліч; Lykholet, Serhii; Лихолет, Сергей Ильич (Чорноморський державний університет імені Петра Могили, Товариство з обмеженою відповідальністю "ДКС Центр", 2009)
  У статті досліджується економічна сутність та зміст трансферу технологій у контексті інноваційного розвитку національного господарства. Розкриті форми трансферу технологій та наведені можливі варіанти розвитку економіки ...
 • Трансфер технологій у системі промислової політики та промислового права 

  Лихолет, Сергій Ілліч; Lykholet, Serhii; Лихолет, Сергей Ильич (Чорноморський державний університет імені Петра Могили, Товариство з обмеженою відповідальністю "ДКС Центр", 2009)
  У статті аналізується нормативно-правова база, що впливає на інноваційну політику держави стосовно трансферу технологій. Виявлено неузгодженості в законодавстві та висуваються пропозиції щодо їх вирішення. The article ...
 • Сучасні підходи оцінки ефективності економічного стимулювання інноваційної діяльності промислових підприємств 

  Лихолет, Сергій Ілліч; Lykholet, Serhii; Лихолет, Сергей Ильич (Чорноморський державний університет імені Петра Могили, Товариство з обмеженою відповідальністю "ДКС Центр", 2016)
  Ефективна реалізація функцій управління промисловим підприємством досягається точним вимірюванням процесу та його оцінкою. В статті запропоновано систему показників комплексної оцінки ефективності економічного стимулювання ...
 • Трансфер технологій як елемент технологічного оновлення промислових підприємств 

  Лихолет, Сергій Ілліч; Lykholet, Serhii; Лихолет, Сергей Ильич (Інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості України, ТОВ "Редакція журналу "Економіка та держава"", 2016)
  Виробничі та економічні можливості підприємства для виробництва та вдосконалення споживчих вартостей з часом починають відставати від заданого рівня вимог. Кількісні накопичення такого відставання призводять до об'єктивної ...
 • Стратегічні пріоритети виведення українських медійних продуктів на міжнародні ринки 

  Чужиков, Андрій Вікторович; Chuzhykov, Andrii Victorovych; Чужиков, Андрей Викторович (Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, 2020)
  У статті досліджено характер та особливості виведення вітчизняних медійних продуктів на міжнародні ринки. З'ясовано особливості їхнього виробництва та адаптації до міжнародного середовища, насамперед європейського. Розроблено ...
 • Дослідження ефективності фондового ринку України 

  Баторшина, Аділя Фатехівна; Batorshina, A. F.; Баторшина, Аделя Фатеховна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2006)
  Стаття присвячена дослідженню ступеня ефективності фондового ринку України. В основі праці – гіпотеза ефективного ринку (Efficient Market Hypothesis). Вона передбачає, що ціна фінансового інструмента повністю відображає ...
 • Ісламський банкінг: глобальні тренди та конкурентні переваги 

  Баторшина, Аділя Фатехівна; Batorshina, A. F.; Баторшина, Аделя Фатеховна; Кузнєцова, Ірина І.; Kuznietsova, Iryna (ДВНЗ «Ужгородський національний університет», 2019)
  Статтю присвячено дослідженню ісламського банкінгу, аналізу глобальних тенденцій його розвитку, а також визначенню шляхів поширення ісламського банкінгу в Україні. Особливу увагу приділено причинам виникнення та поширення ...
 • Global value chains in China's innovation development system 

  Antoniuk, Larysa; Антонюк, Лариса Леонтіївна; Антонюк, Лариса Леонтьевна; Khlystova, Olena (ISMA University, 2019-04)
  The rapid growth of the global value chains (GVCs) has become an important factor in the development of globalization over the past decades. In times of global network economy, fundamental changes in international production ...
 • Some aspects of small business financing through profit and loss sharing model in Islamic economic doctrine 

  Panchenko, Yevhen; Панченко, Євген Григорович; Панченко, Евгений Григорьевич; Mozgovyi, Oleh; Мозговий, Олег Миколайович; Мозговой, Олег Николаевич; Yurkevich, Oksana; Юркевич, Оксана Миколаївна; Юркевич, Оксана Николаевна (ISMA University, 2019-04)
  There have been at least two distinctive approaches to try to overcome the SME finance gap. The first has been to broaden the collateral based approach by encouraging bank lenders to finance SMEs with insufficient collateral. ...
 • Strategic tools for the formation of leadership positions of Ukrainian banking business in a global competitive environment 

  Mozgovyi, Oleh; Мозговий, Олег Миколайович; Мозговой, Олег Николаевич; Panchenko, Yevhen; Панченко, Євген Григорович; Панченко, Евгений Григорьевич; Rudukha, Nataliia; Рудуха, Наталія Євгенівна (ISMA University, 2019-04)
  With the economic growth of Ukraine, taking into account the experience of world leading banks, it is necessary to modernize the financial policy in the country in order to strengthen the competitive position of the banking ...
 • Brand platforming of the enterprise 

  Chuzhykov, Andrii Victorovych; Чужиков, Андрій Вікторович; Чужиков, Андрей Викторович (ISMA University, 2019-04)
  Nowadays enterprise needs to understand that it’s enough to be present in the market only by the fact. Branding is the platform from which every successful marketing campaign is launched. Any marketing effort that hopes ...
 • Competitive advantages and challenges of Islamic banking in international business 

  Batorshina, A. F.; Баторшина, Аділя Фатехівна; Баторшина, Аделя Фатеховна; Tokar, Volodymyr; Токар, Володимир Володимирович; Токарь, Владимир Владимирович (ISMA University, 2019-04)
  Islamic banking provides businesses and individuals with supplementary and sometimes the only source for financing projects and current expenses. It has the more social-oriented principles for supporting debtors and ...
 • The interplay between the global islamic finance and economic growth of Muslim countries 

  Batorshina, A. F.; Баторшина, Аділя Фатехівна; Баторшина, Аделя Фатеховна; Tokar, Volodymyr; Токар, Володимир Володимирович; Токарь, Владимир Владимирович; Kolinets, L.; Колінець, Л. Б.; Sybyrka, L.; Сибирка, Л. А.; Almarashdi, O.; Альмарашді, О. (Харківський навчально-науковий інститут ДВНЗ «Університет банківської справи», 2021)
  The article discloses development peculiarities of the global Islamic financial industry and determines its interplay with the economic growth of Muslim countries. The aim of the article is to reveal current trends in ...
 • Linguistic and Communicative Aspect of Business Education in A Modern Economic University 

  Bondarchuk, Larysa; Бондарчук, Лариса Михайлівна; Бондарчук, Лариса Михайловна; Boiko, Nataliia; Бойко, Наталія Олександрівна; Бойко, Наталия Александровна; Podgurska, Tamara; Подгурська, Тамара Анатоліївна; Подгурская, Тамара Анатольевна; Tovstenko, Viktoriya; Товстенко, Вікторія Ростиславівна; Товстенко, Виктория Ростиславовна; Kryvych, Nina; Кривич, Ніна Федотівна; Кривич, Нина Федотовна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2021-04)
  The paper considers specific language and communication projects conducted at the Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman, which promote the humanization of business education, provide practical ...

View More