Recent Submissions

 • Особливості формування української термінології на позначення поняття електронної комерції 

  Бондарчук, Лариса Михайлівна; Bondаrchuk, Lаrysа; Бондарчук, Лариса Михайловна; Подгурська, Тамара Анатоліївна; Podgurskа, Tаmаrа; Подгурская, Тамара Анатольевна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2020-05)
  Одним із найпродуктивніших способів утворення термінів на позначення понять електронної комерції є лексико-синтаксичний. Утворення такої термінології відбувається на основі поєднання прикметника електронний та іменників. ...
 • Intellectual challenges to economic globalism 

  Lukianenko, Dmitro; Лук’яненко, Дмитро Григорович; Лукьяненко, Дмитрий Григорьевич; Antoniuk, Larysa; Антонюк, Лариса Леонтіївна; Антонюк, Лариса Леонтьевна; Bilozubenko, Vladimir; Chuzhykov, Viktor; Чужиков, Віктор Іванович; Чужиков, Виктор Иванович; Chuzhykov, Andrii; Чужиков, Андрій Вікторович; Чужиков, Андрей Викторович; Djakons, Deniss; Djakona, Antonina; Drobotiuk, Olga; Дроботюк, Ольга Володимирівна; Дроботюк Ольга Владимировна; Fedirko, Oleksandr; Федірко, Олександр Анатолійович; Федирко, Александр Анатольевич; Grishnova, Olena; Грішнова, Олена Анетонівна; Гришнова, Елена Антоновна; Kalenyuk, Iryna; Каленюк, Ірина Сергіївна; Каленюк, Ирина Сергеевна; Khanin, Igor; Kholiavko, Nataliia; Kuklin, Oleg; Lukianenko, Olga; Лук’яненко, Ольга Дмитрівна; Лукьяненко, Ольга Дмитриевна; Miroshnychenko, Olga; Panchenko, Yevgen; Панченко, Євген Григорович; Панченко, Евгений Григорьевич; Polyakov, Maxim; Shevchenko, Gennady; Sidenko, Svitlana; Shnyrkov, Olexandr; Tsymbal, Liudmyla; Цимбал, Людмила Іванівна; Цимбал, Людмила Ивановна (ISMA, 2020)
  The monograph presents the results of many years of work of scientists from leading universities of Ukraine and Latvia. The research of the processes of intellectualization was carried out on the basis of fundamental ...
 • Гендерний розрив у країнах-членах ЄС: вимір законодавців і топ-менеджменту 

  Вінська, Оксана Йосипівна; Vinska, Oksana; Винская, Оксана Иосифовна; Токар, Володимир Володимирович; Tokar, Volodym; Токарь, Владимир Владимирович (Українська асоціація викладачів і дослідників європейської інтеграції, 2019)
  Дослідження показує важливість гендерної рівності для сталого розвитку глобальної економіки. Виявлено основні напрями гендерної стратегії ЄС, основний наголос зроблено на зростанні представництва жінок на ключових посадах. ...
 • Українська банківська система на шляху до інтеграції в європейський фінансовий простір: проблеми та тенденції 

  Савчук, Наталія Володимирівна; Savchuk, Natalia; Савчук, Наталия Владимировна; Гриджук, Дмитро Миколайович; Grydzhuk, Dmytro; Гриджук, Дмитрий Николаевич (Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2017-09)
  Процес формування глобальної фінансової системи є пов’язаним з інтеграцією фінансової системи окремої країни в європейський та світовий фінансовий простір. Глобалізація фінансового ринку є складовою глобалізації економіки ...
 • Фінансова функція держави і механізм її реалізації в умовах макроекономічних дисбалансів 

  Савчук, Наталія Володимирівна; Savchuk, Nataliia; Савчук, Наталия Владимировна (Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2016-10)
 • Державне регулювання оплати праці: світовий досвід і практика України 

  Федірко, Наталія Вікторівна; Fedirko, Nataliia; Федирко, Наталия Викторовна; Федірко, Олександр Анатолійович; Fedirko, Oleksandr; Федирко, Александр Анатольевич (НДІ праці і зайнятості населення Мінсоцполітики і НАН України; ТОВ «Інформаційноконсультаційна фірма "Праця"»; ДВНЗ «Київський національний економічний університет ім. Вадима Гетьмана», 2011)
  Досліджуються сучасні механізми державного регулювання доходів населення та особливості їх застосування в різних країнах світу. Виділяються ефективні моделі та критерії встановлення мінімальної оплати праці, індексації ...
 • Проблема критичного мислення студентів при вивченні дисципліни «Міжнародні організації» 

  Мальченко, Анна Володимирівна; Malchenko, Anna; Мальченко, Анна Владимировна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2020-03-31)
 • Соціальний аспект стратегічного розвитку бізнесу в умовах глобалізації 

  Ткаленко, Світлана Іванівна; Tkalenko, Svitlana; Ткаленко, Светлана Ивановна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2020-03-31)
 • Міжкраїновий бенчмаркінг гендерного розриву зайнятості в ЄС 

  Вінська, Оксана Йосипівна; Vinska, Oksana; Винская, Оксана Осиповна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2020-03)
  Досліджено зайнятість в ЄС, зокрема у її гендерному розрізі. Розраховано гендерний розрив зайнятості у країнах-членах Європейського Союзу, виявлено країн-лідерів та країн-аутсайдерів за цим показником. Модифіковано методику ...
 • «Агентність» і «суб’єктність» у сучасному соціумі 

  Веремієнко, Тетяна Сергіївна; Veremiyenko, Tetiana; Веремеенко, Татьяна Сергеевна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2020-03-31)
 • Сучасний методологічний дискурс у дослідженні регіонального інноваційного розвитку в ЄС 

  Федірко, Олександр Анатолійович; Fedirko, Oleksandr; Федирко, Александр Анатольевич (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2020-03)
  В роботі розглянуто сутність, характерні особливості та наукову полеміку між двома провідними напрямами досліджень регіонального інноваційного розвитку в ЄС: неокласичним просторово-аналітичним підходом та неоінституційним ...
 • Роль інновацій у формуванні конкурентних переваг національної економіки 

  Федірко, Олександр Анатолійович; Fedirko, Oleksandr; Федирко, Александр Анатольевич (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2005-05-17)
  Дисертацію присвячено дослідженню теоретико-методологічних і практичних аспектів розвитку інновацій в контексті забезпечення конкурентних переваг національних економік. Розглядаються теоретичні засади інноваційного процесу. ...
 • Формування нової локально-інноваційної парадигми регіональних досліджень 

  Федірко, Олександр Анатолійович; Fedirko, Oleksandr; Федирко, Александр Анатольевич (Інститут регіональних досліджень Національної академії наук України, 2015)
  Досліджено еволюцію системних парадигм і здійснено їх структурно-компаративний аналіз за методикою Р. Сведберга. Розкрито методологічну сутність, ключові постулати та категорії нової локально-інноваційної парадигми ...
 • Парадигма локального інноваційного розвитку в економіці ЄС 

  Федірко, Олександр Анатолійович; Fedirko, Oleksandr; Федирко, Александр Анатольевич (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2017)
  У дисертації систематизовано та обґрунтовано методологічні засади новітньої парадигми локального інноваційного розвитку в умовах мережевізації глобальної економіки. Досліджено економічну природу та етапи еволюції ...
 • Європейські технологічні платформи як механізм секторального інноваційного розвитку ЄС 

  Федірко, Олександр Анатолійович; Fedirko, Oleksandr; Федирко, Александр Анатольевич (Міжнародний гуманітарний університет, Інститут проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України, 2015)
  У процесі аналізу особливостей сучасного етапу розвитку інноваційної політики ЄС розкрито методологічні засади, зміст та функції європейських технологічних платформ як нового механізму імплементації технологічних пріоритетів ...
 • Асиметрії економічного розвитку прикордонних регіонів України та ЄС в умовах формування економіки знань 

  Чужиков, Віктор Іванович; Chuzhykov, Victor; Чужиков, Виктор Иванович; Федірко, Олександр Анатолійович; Fedirko, Oleksandr; Федирко, Александр Анатольевич (Одеський національний економічний університет, 2016)
  Розкрито основні особливості транскордонної асиметрії України та ЄС. Виявлені характер та динаміка зростання різниці в макроекономічних показниках прикордонних з ЄС територій. Проаналізовані індикатори регіонального ...
 • Ендогенні чинники локального інноваційного розвитку в умовах глобалізації 

  Федірко, Олександр Анатолійович; Fedirko, Oleksandr; Федирко, Александр Анатольевич (Видавничий дім «Гельветика», 2015)
  Стаття присвячена дослідженню ролі ендогенних чинників у забезпеченні інноваційного розвитку на регіональному та локальному рівнях. Система детермінант та механізмів стимулювання інновацій розкрита на основі узагальнення ...
 • Key trends and problems of regional innovation systemsʼ development in Poland and Ukraine 

  Fedirko, Oleksandr; Федірко, Олександр Анатолійович; Федирко, Александр Анатольевич (University of Economics, Prague, 2014-09)
  This article is devoted to comparative study of regional innovation development in Poland and Ukraine. Innovation potential and performance of Ukrainian regions assessment is grounded on the regional innovation systems ...
 • Strategic priorities of modernization of Ukrainian economy in after-crisis period 

  Fedirko, Oleksandr Anatoliyovych; Федірко, Олександр Анатолійович; Федирко, Александр Анатольевич (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2012)
  The article is a continuation of the author’s research, “Compensation model of economic growth of Ukraine”, published in the monograph “Convergence of Economic Models of Poland and Ukraine” (Krakow, 2009). The article ...
 • Інваріанти розвитку банківського сектору економіки України 

  Луцишин, Зоряна Орестівна; Lutsyshyn, Zoriana; Фролова, Тетяна Олександрівна; Frolova, Tetiana; Фролова, Татьяна Александровна; Лук’яненко, Любов Іванівна; Lukianenko, Liubov; Лукьяненко, Любовь Ивановна (Тернопільський національний економічний університет, 2016)
  Проаналізовано тенденції розвитку банківського сектору економіки та основні показники діяльності банків в Україні, зокрема: структуру банківського сектору, формування активів, темпи приросту кредитного портфелю, частка ...

View More