Recent Submissions

 • Інтернаціоналізми в українській термінології менеджменту 

  Козловська, Лариса Степанівна; Kozlovska, Larysa; Козловская, Лариса Степановна; Краснопольська, Наталія Леонідівна; Krasnopolska, Nataliia; Краснопольская, Наталия Леонидовна (Інститут української мови Національної академії наук України, 2020)
  Проаналізовано шляхи проникнення інтернаціоналізмів в українську термінологію менеджменту. Досліджено особливості функціонування міжнародних лексем у сучасній економічній метамові. Визначено найбільш актуальні способи ...
 • The role of institutional support mechanisms for global IT outsourcing development 

  Yatsenko, Olha; Яценко, Ольга Миколаївна; Яценко, Ольга Николаевна; Didukh, Tetiana (Izdevnieciba «Baltija Publishing», 2020)
  The purpose of this article is to develop a deeper understanding of government policy regarding global IT outsourcing. The effects of global outsourcing are subjective to the economy of each country and the intention for ...
 • Global business network: off-shore model’s diversification and impact 

  Stoliarchuk, Yaroslava; Столярчук, Ярослава Михайлівна; Столярчук, Ярослава Михайловна; Ilnytskyi, Denys; Ільницький, Денис Олександрович; Ильницкий, Денис Александрович; Turoliev, Hlib; Туролєв, Гліб (Izdevnieciba «Baltija Publishing», 2020)
  Modern literature lacks systematization and assessment of impact of network of international corporations and their off-shore models on development of national economies in post-industrial times. There is variety of tools ...
 • Сучасні міжнародні практики багаторівневої реалізації екосистемного підходу у державному управлінні 

  Орєхова, Тетяна Вікторівна; Oriekhova, Tetiana; Цимбал, Людмила Іванівна; Tsymbal, Liudmyla; Цымбал, Людмила Ивановна; Унінець, Ірина Михайлівна; Uninets, Iryna (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2022)
  В статті проаналізовано ключові заходи державної політики щодо становлення екологічної свідомості та підтримки екостандартів в господарській діяльності на різних рівнях управління. Визначено основні інструменти та ключові ...
 • Креативна економіка у світовому інноваційному процесі 

  Каленюк, Ірина Сергіївна; Kaleniuk, Iryna; Каленюк, Ирина Сергеевна; Кузнецова, Наталія Богданівна; Kuznetsova, Nataliia; Кузнецова, Наталия Богдановна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2022)
  Стаття присвячена вивченню теоретичних аспектів креативних інновацій, місця і ролі креативної економіки в інноваційному процесі. На основі системного підходу, авторами побудовано алгоритм дослідження даної теми: вивчено ...
 • Моделювання інтеграції бізнесу в глобальних інноваційних мережах 

  Швиданенко, Олег Анатолійович; Shvydanenko, Oleh; Швыданенко, Олег Анатольевич; Бойченко, Катерина Степанівна; Boichenko, Kateryna; Бойченко, Екатерина Степановна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2022)
  Дана робота спрямована на виявлення драйверів ефективного розвитку бізнесу в глобальних інноваційних мережах та визначення детермінант його результативності після злиття та поглинання у контексті інтеграції ресурсів. ...
 • Парадигмальні засади та практична дилема інвестиційної поведінки транснаціональних корпорацій 

  Руденко-Сударєва, Лариса Володимирівна; Rudenko-Sudarieva, Larysa; Руденко-Сударева, Лариса Владимировна; Шевченко, Юлія Андріївна; Shevchenko, Yuliia (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2022)
  Одними із фундаментальних понять економічної науки, теоретичні дослідження сутності й економічного змісту яких продовжується науковцями протягом тривалого часу, виступає міжнародне інвестування та пов’язана з ним поведінка ...
 • Priority directions of development of multilevel trade integration of Ukraine 

  Yatsenko, Olena; Яценко, Олена Олександрівна; Meyers, William H.; Schneeberger, Kenneth C.; Yatsenko, Oleksandr; Яценко, Олександр Миколайович (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2021)
  The key trends in the world economy at the beginning of the XXI century are undoubtedly strengthening of internationalization of economic activity, which is reflected in integration processes that cover almost all countries ...
 • Діджиталізація брендингу міжнародних корпорацій світового FMCG-ринку 

  Черницька, Тетяна Володимирівна; Chernytska, Tetiana; Черницкая, Татьяна Владимировна; Кривенко, Анастасія І.; Kryvenko, Anastasiia (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2021)
  Сьогодні діджитал-інструменти та вплив споживачів на їх впровадження є одними з головних драйверів трансформації бізнес-стратегій компаній. Відтак, діджиталізація бізнес-процесів, взаємодії зі стейкхолдерами, а також ...
 • Цивілізаційні виміри глобальної економічної кризи 

  Кальченко, Тимур Валерійович; Kalchenko, Tymur; Кальченко, Тимур Валериевич (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2021)
  Проблематика дослідження є актуальною з огляду на необхідність виявлення впливу цивілізаційних чинників на загальний хід і динамічний розвиток глобальних трансформацій. При цьому на особливу увагу розраховує специфіка ...
 • Геостратегія глобалізації «Один пояс, один шлях» для Китаю та країн, що знаходяться на цьому шляху 

  Чжоу, В.; Zhou, Wenliang (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2021)
  «Один пояс, один шлях» — це велика стратегія, запропонована Китаєм, заснована на трансформації внутрішнього та зовнішнього середовища. Основним його змістом є політична комунікація, зв’язок між об’єктами, безперешкодна ...
 • Динамізація торговельних суперечок за умов трансформації торговельної політики країн внаслідок пандемії COVID-19 

  Яценко, Ольга Миколаївна; Yatsenko, Olha; Яценко, Ольга Николаевна; Меєрс, В.; Meiers, V.; Шниберг, К.; Shnyberh, K.; Ускова, Домініка С.; Uskova, Dominika (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2021)
  В сучасних умовах змін позицій країн на світовому ринку та їх структури товарообігу, поглиблення міжнародного поділу праці, посилення міжнародної конкуренції, ускладнення зовнішньоторговельної діяльності та порушення ...
 • Порівняльна характеристика першого рівня національних пенсійних систем України та Польщі 

  Білий, Денис І.; Bilyi, Denys (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2021)
  У роботі описано та оцінено ефективність функціонування першого рівня пенсійного забезпечення в Україні та Польщі. Польща обрана для компаративного аналізу з огляду на ментальну близькість з Україною, схожу структуру ...
 • Модернізація правил та механізмів міжнародної торгівлі сільськогосподарською продукцією у контексті проблеми продовольчої безпеки 

  Яценко, Ольга Миколаївна; Yatsenko, Olha; Яценко, Ольга Николаевна; Циганкова, Тетяна Михайлівна; Tsyhankova, Tetiana; Цыганкова, Татьяна Михайловна; Оболенська, Тетяна Євгенівна; Obolenska, Tetiana; Оболенская, Татьяна Евгеньевна; Гальперіна, Любов Павлівна; Halperina, Liubov; Гальперина, Любовь Павловна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2021)
  Питання взаємозв’язку торгівлі та продовольчої безпеки не втрачає своєї актуальності протягом не одного десятиріччя, а ситуація в світі, спричинена поширенням пандемії COVID-19, додатково нагадала про прогалини в нормативному ...
 • Розвиток електронної комерції в міжнародному бізнесі 

  Олефіренко, Вікторія Володимирівна; Olefirenko, Viktoriia; Олефиренко, Виктория Владимировна; Іщенко, Анна Володимирівна; Ishchenko, Anna; Ищенко, Анна Владимировна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2021)
  Під час нинішньої ситуації COVID-19 електронна комерція відіграє важливу роль, надаючи послуги споживачам відповідно до їх потреб та уникаючи зайвих соціальних контактів. Завдяки все більшому використанню інтернету та ...
 • Економічна діагностика продовольчого стану країн в умовах глобальної нестабільності 

  Бібла, Іванна Ігорівна; Bibla, Ivanna (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2021)
  Розглянуто фактори впливу на обсяг експорту сільськогосподарської продукції протягом останніх двох десятиліть. За цей період обсяг експорту сільськогос-подарських товарів зріс більше, ніж втричі, незважаючи на періодичні ...
 • Основні моделі функціонування ісламських фінансів 

  Субочев, Олексій Валерійович; Subochev, Oleksii; Субочев, Алексей Валерьевич (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2021-12-15)
 • Genderfrage in der Interkulturellen Kommunikation 

  Postryhan, Alla; Постригань, Алла Володимирівна; Постригань, Алла Владимировна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2022-04-21)
  В даній статті йдеться про питання, що стосуються мови та статі, мови та гендерних ролей, а також про сучасну тенденцію формулювати офіційні тексти у гендерно-відповідний чи гендерно-нейтральний спосіб, щоб не руйнувати ...
 • Гендер і людиноцентризм у міждисциплінарних дослідженнях комунікації 

  Курченко, Ліна Миколаївна; Kurchenko, Lina; Курченко, Лина Николаевна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2022-04-21)
  У статті з позицій міждисциплінарності і людиноцентризму висвітлено сучасні теорії впливу гендеру на комунікацію. Авторка розглядає гендер як одну з ключових ознак людської ідентичності та обгрунтовує необхідність включення ...
 • Інтерференція: типові помилки при вивченні німецької мови 

  Юцкевич, Олена Петрівна; Yutskevych, Olena; Юцкевич, Елена Петровна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2022-04-21)
  У статті проаналізовано вплив міжмовної інтерференції на ефективність оволодіння студентами другою іноземною мовою (німецькою після англійської) та окреслено шляхи подолання цього негативного впливу. The article analyses ...

View More