Recent Submissions

 • Розвиток корпоративної соціальної відповідальності в умовах пандемії COVID-19 

  Рябець, Наталія Миколаївна; Riabets, Nataliia; Рябец, Наталия Николаевна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2021)
  У статті викладено результати дослідження проявів, трендів соціальної відповідальності бізнесу в умовах пандемії та ідентифіковано домінантні сфери її реалізації. Проведено аналіз еволюційного розвитку поглядів та підходів ...
 • Інноваційно-інвестиційне співробітництво України та Китаю 

  Яценко, Ольга Миколаївна; Yatsenko, Olha; Яценко, Ольга Николаевна; Аксьонова, Оксана Валеріївна; Aksonova, Oksana; Осадчук, Валерія Євгеніївна; Osadchuk, Valeriia (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2021)
  У статті проаналізовано процес розвитку україно-китайських відносин в інноваційно-інвестиційній сфері за період стратегічного партнерства та можливості подальшого розширення співпраці через покращення інвестиційного клімату ...
 • Еволюція інноваційної політики ЄС 

  Федірко, Олександр Анатолійович; Fedirko, Oleksandr; Федирко, Александр Анатольевич; Федірко, Наталія Вікторівна; Fedirko, Nataliia; Федирко, Наталия Викторовна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2021)
  Статтю присвячено комплексному дослідженню ключових етапів еволюції інноваційної політики Європейського Союзу, умов і чинників трансформації її пріоритетів, а також оцінці основних переваг і недоліків імплементації її ...
 • Вплив корпоративної соціальної відповідальності на фінансові показники компаній 

  Величко, Олена Георгіївна; Velychko, Olena; Величко, Елена Георгиевна; Прилипко, Сергій Іванович; Prylypko, Serhii; Прилипко, Сергей Иванович; Прилипко, Катерина В’ячеславівна; Prylypko, Kateryna (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2021)
  Досліджено, як корпоративна соціальна відповідальність — екологічна, соціальна, корпоративне управління, впливає на фінансові показники американських компаній за період 2009–2013 рр. Проаналізовано позиції зарубіжних і ...
 • Глобальні трансформації енергетичного ринку 

  Бурмака, Микола Олексійович; Burmaka, Mykola; Бурмака, Николай Алексеевич; Рудьковський, Сергій Миколайович; Rudkovskyi, Serhii (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2021)
  Досліджено сучасну термінологічну диспозицію трансформаційних процесів на світовому енергетичному ринку. Узагальнено методологічні засади дослідження світового енергетичного ринку на основі модельного підходу шляхом ...
 • Концептуальні засади глобальної координації стратегій економічного розвитку 

  Гальперіна, Любов Павлівна; Halperina, Liubov; Гальперина, Любовь Павловна; Киян, Єгор Михайлович; Kyian, Yehor; Киян, Егор Михайлович (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2021)
  Статтю присвячено комплексному дослідженню сутності глобальної координації стратегій економічного розвитку, оцінці новітніх тенденцій координації та можливих сценаріїв. У статті систематизовано понятійний апарат, сформульовано ...
 • Ґендерна компонента у ESG-інвестуванні: шлях до справедливішого корпоративного середовища 

  Іноземцева, Євгенія Олександрівна; Inozemtseva, Yevgeniya O.; Иноземцева, Евгения Александровна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2021)
  У світлі глобальної конкуренції за клієнта компанії змушені переосмислювати свої політики на користь сучасних трендів екологічності, соціальної справедливості та доброчесності. Нове покоління Y, яке починає формувати усе ...
 • Економічні ефекти діджиталізації агропромислового комплексу на прикладі цукрової галузі 

  Черницька, Тетяна Володимирівна; Chernytska, Tetiana; Черницкая, Татьяна Владимировна; Іоніцой-Доценко, Євгенія Юріївна; Ionitsoi-Dotsenko, Evgeniya; Ионицой-Доценко, Евгения Юрьевна; Петрикей, Олексій Юрійович; Petrikey, Oleksiy; Петрикей, Алексей Юрьевич (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2021)
  У статті обґрунтовано доцільність, визначено основні напрями та рівень діжиталізації аграрного сектору на прикладі цукробурякового комплексу України. Проведено дослідження основних тенденцій інноваційного забезпечення ...
 • Екосистема смарт-економіки в глобальному середовищі 

  Каленюк, Ірина Сергіївна; Kalenyuk, Iryna; Каленюк, Ирина Сергеевна; Унінець, Ірина Михайлівна; Uninets, Iryna; Унинец, Ирина Михайловна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2021)
  У статті обґрунтовано необхідність розуміння економіки в якості екосистеми, в якій врівноважені процеси економічного, соціального, екологічного, політичного розвитку. Проаналізовано еволюцію понять «екосистема», «підприємницька ...
 • Автомобільна лексика у німецькомовній картині світу (на прикладі фразеологічних одиниць) 

  Гавриш, Михайло Михайлович; Havrysh, Mychailo; Гавриш, Михаил Михайлович; Кудінов, Володимир Анатолійович; Kudinov, Wolodymyr; Кудинов, Владимир Анатольевич (Scientific Publishing Center «Sci-conf.com.ua», 2022-02)
  Стаття присвячена етнофразеологічній тематиці, в рамках якої на основі семантичного аналізу німецькомовних фразеологічних одиниць, до складу яких входять слова з автомобільної сфери, доведено помітний вплив автомобілебудування ...
 • Українська національна культура у дослідженнях зарубіжних вчених (порівняльний аналіз) 

  Гавриш, Михайло Михайлович; Havrysh, Mychailo; Гавриш, Михаил Михайлович (Scientific Publishing Center «Sci-conf.com.ua», 2022-02)
  Стаття зорієнтована на поліпшення міжкультурного діалогу за участю представників українського етносу та присвячена ідентифікації пріоритетних ознак української національної культури на основі порівняння відповідних висновків ...
 • Зелені облігації: світовий досвід, вітчизняні реалії 

  Зінченко, Федір Анатолійович; Zinchenko, Fedir; Зинченко, Фёдор Анатольевич (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2021-11-17)
 • Мультикультуралізм у політичному дискурсі 

  Гавриш, Михайло Михайлович; Havrysh, Mychailo; Гавриш, Михаил Михайлович (International Science Group isg-konf.com, 2022-01)
  Стаття вивчає, якими лінгво-соціальними поняттями оперують німецькі законотворці при вирішенні питань розвитку мультикультурного суспільства та якого значення вони надають при цьому володінню німецькою мовою. The article ...
 • Digital economy: the impact of ICT on human capital and the formation of future competencies 

  Antoniuk, Larysa; Антонюк, Лариса Леонтіївна; Антонюк, Лариса Леонтьевна; Sevastiuk, Alina; Севастюк, Аліна Олексіївна; Ilnytskyy, Denys; Ільницький, Денис Олександрович; Ильницкий, Денис Александрович; Lihonenko, Larysa; Лігоненко, Лариса Олександрівна; Лигоненко, Лариса Александровна; Denysova, Olha; Денісова, Ольга Олександрівна; Денисова, Ольга Александровна; Horbova, Yuliia; Горбова, Юлія Сергіївна; Горбова, Юлия Сергеевна; Drobotiuk, Olha; Дроботюк, Ольга Володимирівна; Дроботюк, Ольга Владимировна; Zhyber, Tetiana; Жибер, Тетяна Василівна; Жибер, Татьяна Васильевна; Kulaga, Iryna; Кулага, Ірина Володимирівна; Кулага, Ирина Владимировна; Strilchuk, Yuliia; Стрільчук, Юлія Ігорівна; Стрельчук, Юлия Игоревна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2021)
  The mission of the university is to make a significant contribution to social development through research, generation of new knowledge, dissemination and training of competitive professionals and creative individuals. The ...
 • Цифрове майбутнє глобальної фінансової сфери: від фінансових інновацій до фінансової інтеграції 

  Рябець, Наталія Миколаївна; Riabets, Nataliia; Рябец, Наталия Николаевна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2021-11-17)
 • Економіка знань у глобальній парадигмі розвитку 

  Лук’яненко, Дмитро Григорович; Lukianenko, Dmytro; Лукьяненко, Дмитрий Григорьевич; Дорошенко, Олександра Сергіївна; Лук’яненко, Ольга Дмитрівна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2014)
 • Еволюція світ-системи глобалізму (Стратегічні імперативи співрозвитку) 

  Білорус, О. Г.; Гаврилюк, О. В.; Зернецька, О. В.; Жангожа, Р. Н.; Лук’яненко, Дмитро Григорович; Lukianenko, Dmytro; Лукьяненко, Дмитрий Григорьевич; Гасанов, С. С.; Бондарець, М. В.; Вітер, І. І.; Литвиненко, В. М.; Перга, Т. Ю.; Вєтринський, І. М.; Бондаренко, М. П.; Дорошенко, О. С.; Лук’яненко, О. Д.; Матюшко, В. В.; Чорноплеча, О. С.; Ухналь, Н. М. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2014)
  У монографії досліджуються генеза, закономірності розвитку світ-системи постіндустріального глобалізму, яка стала світовою реальністю і вже є головним чинником світового розвитку. Виходячи з результатів багаторічних ...
 • Перспективи формування інтегрованого концептуального підходу до фінансового управління у глобальних ланцюгах постачання 

  Сандул, Марія Станіславівна; Sandul, Mariia; Сандул, Мария Станиславовна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2021-11-17)
 • Динаміка торговельно-економічного розвитку пострадянських країн 

  Паєвська, Олена Олександрівна; Паєвська (Яценко), Олена Олександрівна; Яценко, Олена Олександрівна; Paevskaya, Olena (Миколаївський національний університет імені В. О. Сухомлинського, 2017)
  Досліджено теоретичні та практичні засади торговельноекономічного розвитку пострадянських країн. Проаналізовано динаміку та особливості їх торговельно-економічних показників, зокрема експортні й імпортні квоти, частка ...
 • Intensification vectors of trade integration of the post-soviet countries 

  Tsygankova, Tetiana; Циганкова, Тетяна Михайлівна; Цыганкова, Татьяна Михайловна; Iatsenko, Оlena; Яценко, Олена Олександрівна; Яценко, Елена Александровна (Izdevnieciba «Baltija Publishing», 2020)
  The study analyzes the dynamics of the development of integration processes. It is determined that the current stage of development is characterized by a change in the structure of the World ...

View More