Recent Submissions

 • Modeling the function of advertising reviews from media ads on the YouTube channel 

  Bludova, Tetiana; Блудова, Тетяна Володимирівна; Блудова, Татьяна Владимировна; Chuzhykov, Andrii Victorovych; Чужиков, Андрій Вікторович; Чужиков, Андрей Викторович; Leshchenko, Kateryna; Лещенко, Катерина Андріївна; Лещенко, Екатерина Андреевна (LLC CPC Business Perspectives, 2019-08)
  The use of display advertising enables companies to reach target audience and show them your ads on specific sites, which increases sales. In particular, YouTube video ads can reach a wide audience and attract many ...
 • Глобальний інфраструктурний розрив в теорії та реаліях агробізнесу України 

  Столярчук, Ярослава Михайлівна; Stoliarchuk, Yaroslava; Столярчук, Ярослава Михайловна; Ільницький, Денис Олександрович; Ilnytskyy, Denys Olexandrovych; Ильницкий, Денис Александрович; Войчак, Дмитро Анатолійович; Voichak, Dmytro; Войчак, Дмитрий Анатольевич (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2019)
  Робота присвячена узагальненню концептуальних засад теорії глобального інфраструктурного розриву як міжкраїнових і міжрегіональних асиметрій у кількісних і якісних параметрах розвитку інфраструктурного забезпечення економічної ...
 • Глобальна економічна мережевізація у конкурентному зростанні країн 

  Антонюк, Лариса Леонтіївна; Antoniuk, Larysa; Антонюк, Лариса Леонтьевна; Черкас, Наталія Ігорівна; Cherkas, Nataliia (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2019)
  У роботі виокремлено головні детермінанти глобальної конкурентоспроможності країн в умовах мережевізації виробництва. Проаналізовано економічний вимір участі країн у глобальних ланцюгах вартості та оцінено ефективність ...
 • Rankings in the higher education competitiveness management system 

  Antoniuk, Larysa; Антонюк, Лариса Леонтіївна; Антонюк, Лариса Леонтьевна; Kalenyuk, Iryna; Каленюк, Ирина Сергеевна; Каленюк, Ирина Сергеевна; Tsyrkun, Olena; Циркун, Олена Ігорівна; Циркун, Елена Игоревна; Sandul, Mariia; Сандул, Марія Станіславівна; Сандул, Мария Станиславовна (LLC “Consulting Publishing Company “Business Perspectives”, 2019-12)
  The modern approaches towards higher education systems management often tend to focus on separate universities’ performance, lacking the systemic view of the overall higher education systems’ competitiveness. Thus, the ...
 • Концептуалізація ґендерної компоненти економічної безпеки країни 

  Токар, Володимир Володимирович; Tokar, Volodymyr V.; Токарь, Владимир Владимирович; Васілєвска, Наталія Степанівна; Wasilewska, Natalia (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2019)
  У статті здійснено огляд підходів до трактування поняття «економічна безпека» через призму їх трансформації під впливом змін у соціально-економічних системах різного таксономічного рівня, а також визначено позиціювання ...
 • Сучасна офшоризація бізнесу у конструкті національної фіскальної безпеки 

  Луцишин. Зоряна Орестівна; Lutsyshyn, Zoriana; Южаніна. Ніна Петрівна; Yuzhanina, Nina; Фролова, Тетяна Олександрівна; Frolova, Tetiana; Фролова, Татьяна Александровна; Мазур, Микола Ігорович; Mazur, Mykola; Перебийніс, Дмитро Сергійович; Perebyinis, Dmytro (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2019)
  У роботі досліджено економічний зміст, природу та еволюцію офшоризації (формування офшорної системи), визначено основні чинники, механізми функціонування та особливості структурних змін офшорної системи, детермінанти ...
 • Методологічні підходи до визначення суспільного добробуту країни 

  Молчанова, Еллана Юріївна; Molchanova, Ellana; Молчанова, Эллана Юрьевна; Ковтонюк, Катерина Володимирівна; Kovtoniuk, Kateryna; Ковтонюк, Екатерина Владимировна; Савич, Олександр Петрович; Savych, Oleksandr; Савич, Александр Петрович (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2019)
  У статті досліджуються основні методологічні підходи до оцінки суспільного багатства країни. Доведено, що еволюційні зміни у світовій економічній системі започаткували нову еру, що зумовлює зміну традиційної світової ...
 • Геополітична конфліктність в умовах глобальної економічної кризовості 

  Кальченко, Тимур Валерійович; Kalchenko, Tymur; Кальченко, Тимур Валерьевич; Олійник, Вікторія Володимирівна; Oliinyk, Viktoriia; Олейник, Виктория Владимировна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2019)
  Статтю присвячено осмисленню процесів глобалізації, які на сьогодні супроводжуються системною кризовістю з непередбачуваними наслідками, коли стара система Модерну вже є анахронічною, але тією, що гарантує певні права, ...
 • Жіноче цифрове підприємництво у світовій торгівлі: сучасний стан і прогноз розвитку 

  Курченко, Ліна Миколаївна; Kurchenko, Lina; Курченко, Лина Николаевна (Державний університет «Житомирська політехніка», 2019-11)
 • Гендерна складова сталого розвитку банківської справи в умовах цифрової економіки 

  Курченко, Ліна Миколаївна; Kurchenko, Lina; Курченко, Лина Николаевна (Черкаський інститут ДВНЗ «Університет банківськоїсправи», 2019-10-25)
 • Диспропорційність економічного розвитку у глобальній економіці 

  Примостка, Олена Олександрівна; Prymostka, Olena; Примостка, Елена Александровна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2018-10-30)
 • Вчення про цивілізацію в структурі історико‐економічного знання 

  Вітер, Ірина Ігорівна; Ветер, Ирина Игоревна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2019-11-07)
 • Об’єкт інтелектуальної власності «Географічне зазначення походження товару»: обліковий аспект 

  Лук’яненко, Любов Іванівна; Lukianenko, Liubov; Лукьяненко, Любовь Ивановна; Шелест, Вікторія Станіславівна; Шелест, Виктория Станиславовна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2018-12-07)
 • Цифрові трансформації глобального інвестиційного процесу 

  Бурмака, Микола Олексійович; Burmaka, Mykola; Бурмака, Николай Алексеевич (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2019-10)
 • Women’s empowerment policies in digital economy 

  Kurchenko, Lina; Курченко, Ліна Миколаївна; Курченко, Лина Николаевна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2019-10)
 • Konverse Ausdrücke im Deutschen (am Beispiel von Verben der Gemütsbewegung) 

  Hawrysch, Mychajlo; Гавриш, Михайло Михайлович; Гавриш, Михаил Михайлович (Національний університет «Острозька академія», 2019-03)
  Der Artikel beschäftigt sich mit der Problematik von konversen Beziehungen zwischen einzelnen sprachlichen Zeichen und mit Hilfe von konversen Lexemen gebildeten Sätzen. Die Wichtigkeit und Aktualität der Erforschung dieser ...
 • Гармонізація валютного законодавства країн ЦСЄ в умовах європейської інтеграції 

  Лавріненко, Олена Валеріївна; Lavrinenko, Olena; Лавриненко, Елена Валерьевна (Український інститут розвитку фондового ринку, 2011)
  У статті розглянуто трактування процесу гармонізації відомими науковцями та яким чином висвітлюється даний процес в нормативно-правових актах ЄС. Автор приділяє значну увагу змінам (трансформації) валютного та банківського ...
 • Теоретичні дискусії сутності валютної системи 

  Лавріненко, Олена Валеріївна; Lavrinenko, Olena; Лавриненко, Елена Валерьевна (Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, 2014)
  Стаття присвячена дискусійним аспектам визначення сутності валютної системи. Значна увага приділяється встановленню відмінностей між поняттями «валютна система» та «валютний порядок». This article considers debatable ...
 • Міжнародна інвестиційна діяльність багатонаціональних корпорацій в Європі 

  Мусієць, Тетяна Вікторівна; Musiiets, Tetiana; Мусиец, Татьяна Викторовна; Лавріненко, Олена Валеріївна; Lavrinenko, Olena; Лавриненко, Елена Валерьевна (Чорноморський державний університет імені Петра Могили, Товариство з обмеженою відповідальністю "ДКС Центр", 2019)
  Статтю присвячено дослідженню діяльності багатонаціональних корпорацій в країнах Європи, зокрема ЄС та сучасним особливостям розподілу впливу між багатонаціональними корпораціями, материнська компанії котрих знаходиться в ...
 • Индикативни модели за развитие на медиите в глобалната икономика 

  Чужиков, Андрей Викторович; Chuzhykov, Andrii Victorovych; Чужиков, Андрій Вікторович (Стопанска академия „Д. А. Ценов“ – Свищов, 2019)
  В статията се разглежда процесът на еволюция на индикативните модели за оценка на развитието на медиите в глобалната икономика. Конкретизират се важните промени, настъпили в процеса на определяне характера и динамиката на ...

View More