Recent Submissions

 • To the problem of assessing competencies in the process of teaching foreign languages online 

  Chebotaryava, Lyudmila; Чеботарьова, Людмила Іванівна; Чеботарёва, Людмила Ивановна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2021-04)
  The author has studied the problem of assessment of some competencies in the process of teaching foreign languages online. A lion’s share of assistance under such force majeure circumstances came from Pearson Education ...
 • Інноваційне навчальне середовище як умова формування мовної компетенції 

  Сапожникова, Ольга Миколаївна; Sapozhnykova, Olha; Сапожникова, Ольга Николаевна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2021-04)
  У статті представлено аналіз можливостей функціонування інноваційного навчального середовища іншомовної професійної підготовки. Визначено основні педагогічні умови для створення інноваційного освітнього середовища. Детально ...
 • Das online-studium als alternative zum präsenzstudium in der corona-zeit 

  Prykhodko, Nataliia; Приходько, Наталія Григорівна; Приходько, Наталия Григорьевна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2021-04)
 • Вплив культури на особливості навчальної мотивації студентів 

  Мельник, Ганна Миколаївна; Melnyk, Ganna; Мельник, Анна Николаевна; Бескоровайна, Ніна Олександрівна; Beskorovaina, Nina; Бескоровайная, Нина Александровна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2021-04)
  У статті обґрунтовується необхідність знань культурних особливостей для мотивації студентів. Розкрито зв’язок культури та мотивації до навчання і досягнень. Детально описано культурні фактори, які впливають на мотиваційну ...
 • Використання «Sandwich Technique» у вивченні іноземної мови студентами закладів вищої освіти 

  Маркова, Олена Володимирівна; Markova, Olena; Маркова, Елена Владимировна; Шматок, Тетяна Григорівна; Shmatok, Tetiana; Шматок, Татьяна Григорьевна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2021-04)
  У статті обґрунтовується доцільність використання білінгвального методу при вивченні іноземної мови студентами закладів вищої освіти. Увага приділяється використанню принципу опори на рідну мову студента. Вказується на ...
 • Концепція комунікації у сфері гендерної рівності: нові завдання української науки та освіти 

  Курченко, Ліна Миколаївна; Kurchenko, Lina; Курченко, Лина Николаевна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2021-04)
  У статті висвітлено ключові фактори, що зумовлюють необхідність гендерної комунікаційної політики у сфері вищої освіти та науки України. Проаналізовано її сучасну нормативну базу та основні напрямки формування. The article ...
 • Формування лінгвориторичних компетентностей студентів-правників 

  Краснопольська, Наталія Леонідівна; Krasnopolska, Natalija; Краснопольская, Наталия Леонидовна; Ярошевич, Ірина Арнольдівна; Yaroshevych, Iryna; Ярошевич, Ирина Арнольдовна; Козловець, Ірина Іванівна; Kozlovets, Iryna; Козловец, Ирина Ивановна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2021-04)
  Стаття присвячена важливості формування лінгвориторичної компетентності юриста, яка забезпечить правнику ефективне виконання своїх функцій і досягнення поставленої мети. Першим кроком до формування лінгвориторичної ...
 • Online teaching: challenges and solutions 

  Korol, O.; Король, Олена Юріївна; Король, Елена Юрьевна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2021)
  The article considers challenges relating to changes in the educational process: the transition from traditional foreign language teaching in the classroom to learning on the internet as well as reasons for resistance to ...
 • Відео як жанр засобів масової інформації та використання певних типів відео у процесі викладання іноземної мови 

  Капустіна, Ольга Володимирівна; Kapustina, Olha; Капустина, Ольга Владимировна; Сініцина, Надія Миколаївна; Sinitsyna, Nadiia; Синицына, Надежда Николаевна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2021-04)
  У статті розглядається важливість використання відео у процесі викладання іноземної мови, надаються деякі ідеї з приводу класифікації відео та думки спеціалістів із викладання іноземної мови стосовно ефективності застосування ...
 • Іноземномовна письмова компетенція як передумова ефективної усної комунікації 

  Гавриш, Олена Олександрівна; Gavrysh, Olena; Гавриш, Елена Александровна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2021-04)
  У статті розглядається необхідність розвитку письмових навичок іноземною мовою в нелінгвістичних вищих навчальних закладах як ефективного засобу фіксації думок та важливої передумови для успішної усної комунікації. Вказується ...
 • Деякі прийоми формування німецькомовної комунікативної компетенції на заняттях з міжкультурної комунікації 

  Гавриш, Михайло Михайлович; Gavrysh, Mykhailo; Гавриш, Михаил Михайлович (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2021-04)
  Стаття розкриває двоєдину мету — формування міжкультурної та німецькомовної комунікативної компетенцій — викладання для студентів магістерського рівня вищої освіти обов’язкової дисципліни «Міжкультурна комунікація» та ...
 • Модернізація технологій позааудиторної роботи студентів, дистанційного навчання зокрема, у вищих закладах освіти США 

  Воробйова, Жанна Юріївна; Vorobiova, Zhanna; Воробьёва, Жанна Юрьевна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2021-04)
  Стаття присвячена науково-теоретичному обґрунтуванню тенденції розвитку сучасних позааудиторних навчальних технологій, дистанційного навчання зокрема, у вищій школі США та в Україні. У статті проаналізовано практичні аспекти ...
 • Дослідження сучасних проблем онлайн-навчання та шляхи їх вирішення в контексті цифрового світосприйняття 

  Бобрівник, Світлана Леонідівна; Bobrivnyk, Svitlana; Бобровник, Светлана Леонидовна; Гайдученко, Світлана Валентинівна; Gajduchenko, Svitlana; Светлана Валентиновна; Кондрук, Ірина Валеріївна; Kondruk, Iryna; Кондрук, Ирина Валерьевна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2021-04)
  Дана стаття присвячена дослідженню викликів онлайн-навчання в умовах адаптації до карантинних обмежень. Проаналізовано дані, отримані після проведення студентського анкетування, метою якого було ідентифікувати проблеми та ...
 • Розвиток креативності у процесі навчання іншомовного писемного мовлення 

  Андрійко, Ірина Федорівна; Andriyko, I.; Андрейко, Ирина Фёдоровна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2021-04)
  У статті автор розглядає креативність як одну із ключових компетенцій ХХІ ст., розкриває сутність цього поняття з точки зору психології і наводить приклади розвитку креативності у процесі навчання іншомовного писемного ...
 • Автентична пісня як засіб формування соціокультурної компетенції студентів, які вивчають українську мову як іноземну 

  Андрійко, Василь Іванович; Andriyko, V.; Андрейко, Василий Иванович (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2021-04)
  У статті розглядається роль пісні як цінного автентичного джерела у формуванні соціокультурної компетенції у студентів, які вивчають українську мову як іноземну. Описуються критерії відбору, етапи роботи над піснею і вправи ...
 • Формування іншомовної комунікативної компетентності студентів немовних спеціальностей в умовах дистанційного навчання 

  Сажко, Л. А.; Cлободзян, Раїса Дмитрівна; Slobodzian, Raisa; Cлободзян, Раиса Дмитриевна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2021-04)
  У статті розглядається проблема організації процесу формування іншомовної комунікативної компетентності студентів немовних спеціальностей в умовах дистанційного навчання. Характеризуються типи взаємодії в курсі дистанційного ...
 • Розвиток діалогічного мовлення для формування міжкультурної компетенції 

  Прокопчук, Лілія Володимирівна; Prokopchuk, Liliia; Прокопчук, Лилия Владимировна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2021-04)
  У статті наголошується на важливості послідовного формування та розвитку компетенції в діалогічному мовленні, яке є основним засобом формування іншомовної комунікативної компетенції, необхідної для міжкультурного ...
 • Емоційний інтелект як складова основних компетенцій у міжкультурній комунікації 

  Микал, Тамара Анатоліївна; Mykal, Tamara; Микал, Тамара Анатольевна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2021-04)
 • Кольорова семантика у політико-економічному дискурсі (на прикладах англійської та німецької мов) 

  Капуш, Алла Володимирівна; Kapush, Alla; Капуш, Алла Владимировна; Морозова, Іванна Миколаївна; Morozova, Ivanna; Морозова, Иванна Николаевна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2021-04)
  У статті досліджуються особливості створення назв з використанням семантики кольору у сферах політики та економіки. Описується обумовленість таких номінативних процесів історичним та культурним контекстом. На основі прикладів ...
 • Роль мовного портрета економіста у процесі міжкультурної комунікації 

  Товстенко, Вікторія Ростиславівна; Tovstenko, Victoriya Rostuslavivna; Товстенко, Виктория Ростиславовна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2021-04)
  У статті проаналізовано поняття «мовний портрет» і «мовна особистість» у процесі міжкультурної комунікації. Зазначено, що мовний портрет — це сукупність характеристик, що складають мовний імідж особистості, відображають ...

View More