Recent Submissions

 • Методы отбора входных данных для нейросетевого моделирования 

  Минц, А. Ю. (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2011)
  У статті здійснено постановку і вирішення актуальної проблеми відбору вхідних даних для нейромережевого моделювання в умовах малого об'єму навчальної вибірки. Запропоновано критерії визначення завершення ітеративного ...
 • Сучасні комерційні рішення з податкового адміністрування для державних податкових служб 

  Мараховська, І. В. (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2011)
  Статтю присвячено огляду сучасних комерційних програмних продуктів з питань комплексного податкового адміністрування. Проведено аналіз рішень глобальних виробників программного забезпечення, розглянуті основні функціональні ...
 • Задача вибору найкращого об’єкта з послідовності випадкової довжини 

  Доценко, С. І.; Стадник, О. І.; Бабинюк, Олександра Іванівна; Бабинюк, Олександра Іванівна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2011-06-22)
  Розглянуто задачу оптимального вибору з послідовності випадкової довжини, яку було зведено до задачі оптимальної зупинки марківського процесу. Результат є узагальненням задачі вибору з послідовності фіксованої довжини, що ...
 • Імітаційне моделювання ймовірнісних наслідків використання інвестиційного кредиту з плаваючою відсотковою ставкою 

  Скляренко, О. В.; Давиденко, М. М. (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2011)
  У статті увагу зосереджено на питаннях, пов’язаних з використанням інформаційних технологій у процесі побудови стратегії погашення боргу по кредиту. Основна увага приділено побудові імітаційної моделі для отримання показників ...
 • До управління фінансами в комерційних банках 

  Іваненко, В. І.; Куц, О. В.; Гришин, О. В. (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2011)
  У роботі представлено потокову модель економічної системи на прикладі коммерційного банку, побудована за допомогою інструментарію інженерної теорії автоматичного керування.
 • Прогнозування економічних показників з використанням невизначених чисел 

  Макаренко, В. О.; Гончар, О. М. (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2011)
  У даній роботі приведено характеристику невизначених чисел та досліджено питання необхідності, корисності та можливості їх застосування в економіці. Результатами виконання даної роботи є рекомендації щодо практичного ...
 • Марківські моделі оцінювання кредитного ризику купонних облігацій 

  Долінський, Леонід Борисович; Долінська, Євгенія Борисівна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2011)
  Розглянуто актуальні питання моделювання дефолтів та оцінювання кредитного ризику купонних облігацій з припустимим одноперіодним простроченням оплати. Наголошено на важливості розробки відповідних моделей на основі ...
 • Статистичний моніторинг функціонування груп підприємств 

  Пугачова, М. В.; Ященко, Л. О. (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2011-06-08)
  У статті викладено нові питання оцінювання тенденцій розвитку груп підприємств в українській економіці. Основна увага зосереджена на аналізі промислових підприємств, що входять до груп. Визначено, що наразі за умови ...
 • Моделювання розвитку фінансових показників з урахуванням правил технічного аналізу ринку 

  Кононенко, Д. С. (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2011)
  Розроблено методологічний підхід до процесу прийняття рішень при торгівлі фондовими активами, на основі якого створено модель з використанням інструментарію нечіткої логіки. Практична реалізація розробленого підходу ...
 • Розробка моделей ефективності інвестицій із застосуванням нечіткої логіки 

  Клебан, Ю. В. (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2011)
  У роботі запропоновано методологічний підхід до аналізу інвестиційних проектів та на його основі побудовано економіко-математичну модель оцінки ефективності інвестицій з використанням нечіткого логічного виведення.
 • Концептуальні положення застосування інструментарію антагоністичних ігор в економіці з урахуванням ризику 

  Вітлінський, Вальдемар Володимирович; Сігал, А. В. (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2011)
  У даній статті запропоновано концепцію застосування антагоністичних ігор в економіці. Введено поняття класичної антагоністичної гри та поняття неокласичної антагоністичної гри, уточнено класифікацію інформаційних ситуацій. ...
 • Агентно-орієнтоване моделювання бізнес-правил та бізнес-процесів на підприємствах 

  Гужва, Володимир Михайлович; Huzhva, Volodymyr; Гужва, Владимир Михайлович (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2011)
  У статті розглянуто основи агентно-орієнтованого підходу до моделювання бізнес-правил і бізнес-процесів на підприємствах та створення відповідних інформаційних систем управління.
 • Розробка математичної моделі розміщення товару у точках роздрібної торгівлі з виокристанням кластерного аналізу 

  Устенко, Станіслав Веніамінович; Ustenko, Stanislav; Устенко, Станислав Вениаминович; Ляшенко, Т. В. (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2011)
  У статті представлено матеріали побудови математичної моделі розміщення товару у точках роздрібної торгівлі. Розробка моделі є актуальною в умовах сучасного розвитку торгової діяльності та ринкових відносин.
 • Методи оцінювання процентного доходу комерційного банку 

  Галіцин, Володимир Костянтинович; Козак, Олександр Юрійович (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2011)
  Стаття присвячена оцінюванню основоположного для діяльності комерційного банку показника — процентного доходу з використанням одного з найефективніших фінансових інструментів — ГЕП у взаємозв’язку з певною структурою ...
 • Моделювання граничної схильності до інвестицій та динаміки ВВП 

  Дербенцев, Василь Джоржович (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2011)
  Робота присвячена питанням моделювання динаміки валового внутрішнього продукту залежно від граничної схильності до інвестицій, частки податків та зарплати у структурі ВВП, норми амортизації та параметрів виробничої функції. ...
 • Сховище данних — джерело багатовимірного OLAP-аналізу в банках 

  Ситник, Ніна Василівна; Труш, Є. А. (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2011)
  У даній статті розкрито питання побудови сховищ даних для аналізу банківської діяльності. Проаналізовано основні види архітектур побудови сховищ даних та обґрунтована необхідність побудови корпоративного сховища банківської ...
 • На шляху до комп’ютерної математики 

  Джалладова, Ірада Агаєвна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2011)
  Наведено результати дослідження нового напряму сучасної науки — комп’ютерної математики — з точки зору історичних, філософських, психологічних, методологічних та інших аспектів. Узагальнено різні підходи до побудови ...
 • Концепції та інструментарій нелінійної економічної динаміки на підгрунті адаптивних неперервних синергетичних моделей 

  Вітлінський, Вальдемар Володимирович; Коляда, Юрій Васильович; Махоткіна, А. Я. (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2011)
  Описано підґрунтя моделювання динаміки нелінійної економіки, у якості інструментарію якого фігурують модифікації однієї відносно простої синергетичної моделі. Розглянуто адаптологія математичних моделей (ММ), приведено ...
 • Нейромережеві технології в управлінні портфелем простроченої заборгованості 

  Камінський, А. Б.; Сікач, В. О. (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2011)
  Стаття присвячена аналізу та розбудові стратегій управління портфелем простроченої заборгованості за споживчими кредитами. Для цього здійснено структуризацію проблеми стягнення заборгованості на проблему встановлення ...