Recent Submissions

 • Особливості застосування методики «mistery shopping» в Україні 

  Романова, А. А. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2011)
  В статті розглянуто проблеми та перспективи розвитку застосування методики «Таємний покупець» на українському ринку. Дано спробу порівняти і зіставити методику «Таємний покупець» та маркетингові дослідження. Також пропонується ...
 • Формування лояльності споживачів 

  Семчик, Н. В. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2011)
  У статті розглянуто аспекти взаємозв’язку понять лояльності, задоволення очікувань та турботи про споживачів. Визначено основну мету формування лояльності у споживачів. А саме формування довготривалих відносин з метою ...
 • Поведінка споживачів промислового сектору економіки в теорії маркетингу 

  Рябова, Т. А. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2011)
  Проведені дослідження теоретичних підходів до вивчення процесів споживання, розробки методичного інструментарію аналізу факторів впливу та синтезу прогностичних моделей, найчастіше побудованих на основі поведінкових теорій.
 • Методологічні аспекти управління маркетингом торговельно-посередницьких підприємств 

  Земляков, І. С.; Савич, О. П. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2011)
  Розглянуті проблеми і запропоновані заходи підвищення ефективності управління маркетингом торговельно-посередницьких підприємств за рахунок оптимізації організаційних структур маркетингу, тісної співпраці з іншими ...
 • Ключові показники та критерії ефективності маркетингової діяльності підприємства 

  Яцюк, Д. В. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2011)
  Досліджені параметри, показники та критерії ефективності маркетингової діяльності.
 • Маркетинг: розвиток і нові орієнтири для концепції управління підприємством 

  Федорченко, Андрій Васильович; Данніков, Олег Володимирович; Василькова, Наталія Володимирівна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2011-08-29)
  Авторами запропонована розробка практичних рекомендацій щодо використання маркетингових інструментів у діяльності вітчизняних підприємств та ефективних маркетингових рішень у подоланні протиріч у взаємодії суб’єктів ...
 • Продуктові стратегії на cтраховому ринку України 

  Рулінська, О. В. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2011)
  У статті визначено основні підходи щодо формування маркетингових продуктових стратегій та рекомендовані основні стратегічні орієнтири, що притаманні вітчизняним страховим компаніям.
 • Маркетингове управління як стратегічний напрям розвитку промислових підприємств 

  Романова, Л. В. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2011)
  Розглянуто актуальні проблеми формування системи маркетингового управління підприємствами в умовах трансформації економіки. Запропоновано методологічні та методичні підходи до його розуміння та становлення на промислових ...
 • Аналіз функціонування регіонального ринку молока і молокопродуктів 

  Пшенична, Т. М. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2011)
  У статті розглянуто сучасний стан і головні тенденції розвитку ринку молокопродуктів Чернігівщини, а також особливості функціонування підприємств галузі. Узагальнено можливі шляхи підвищення конкурентоспроможності ...
 • Стратегічний маркетинг у діяльності сучасного підприємства 

  Полонець, Володимир Миколайович (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2011)
  Стаття присвячена визначенню ролі та місця стратегічного маркетингу в діяльності сучасних підприємств. Наведено найпоширеніші тлумачення стратегічного маркетингу з ретроспективної точки зору, також зазначено особливості ...
 • Товарні стратегії страхових компаній в Україні 

  Петухов, Сергій Володимирович (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2011)
  У статті розглянуто сукупність маркетингових стратегій та їх диференціація на різних рівнях управління страховою компанією.
 • Системний підхід до маркетингу 

  Перебийніс, В. І.; Perebiynis, V.; Сердюк, Т. М.; Serduk, T. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2011-08-31)
  У статті маркетинг розглядається з погляду системного підходу. Визначено функції та основні складові системи маркетингу. Виокремлено елементи маркетингової системи. Наведено цілі, функції та принципи діяльності підсистем ...
 • Стратегічні орієнтири реструктуризації підприємств залізничного транспорту 

  Олійник, Г. Ю. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2011)
  Виділено стратегічні орієнтири, які дозволяють сформулювати адекватну стратегію реструктуризації підприємств залізничного транспорту, а також механізму її реалізації.
 • Тлумачення категорії маркетинг інновацій 

  Окландер, Т. О. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2011)
  У статті запропоновано визначення категорії маркетинг інновацій. Виявлено умови, при яких концепція, методологія, методи і технологія маркетингу інновацій можуть використовуватися.
 • Концептуальні основи управління маркетингом на сучасних підприємствах 

  Наумова, О. Е. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2011)
  Стаття містить узагальнення існуючих підходів до управління маркетинговою діяльністю на підприємствах. Проведено уточнення поняття «управління маркетингом». Визначено основні проблеми при здійсненні управління маркетингом ...
 • Управління конкурентоспроможністю підприємств регіонів України на міжнародних ринках 

  Макаренко, М. В.; Гаркуша, О. М. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2011)
  У статті обґрунтовується необхідність підприємств України, в умовах розвитку інтеграційних процесів застосовувати методи маркетингу в управлінні їхньою діяльністю. Пропонується активне використання свого потенціалу й ...
 • Деякі методологічні підходи до оцінки діяльності некомерційних організацій в постсоціалістичних країнах 

  Лилик, М. С. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2011)
  Висвітлено місце та роль некомерційних організацій для розвитку громадянського суспільства, проаналізовано проблеми діяльності НГО в постсоціалістичних країнах, зокрема в Україні, та запропоновано деякі методологічні ...
 • Підтримка підприємництва в системі державного регулювання економіки 

  Коваль, Л. М. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2011)
  Досліджено особливості функціонування малого підприємництва, зміст державної підтримки підприємництва в системі державного регулювання економіки.
 • Розвиток туризму як релевантний чинник формування позитивного іміджу України 

  Кирилова, О. В. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2011)
  У статті досліджено проблематику взаємозв’язку процесів розвитку туризму та формування позитивного міжнародного іміджу України.
 • Концептуальні основи політики економічного розвитку підприємства 

  Зюкова, А. О. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2011)
  Розкрито основні особливості політики управління підприємством. Надано класифікацію та визначено підходи до формування економічної політики підприємства.

View More