Recent Submissions

 • Ринок цільових облігацій в Україні 

  Петренко, Ірина Павлівна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-05-16)
  У статті досліджено стан ринку цільових облігацій в Україні, проаналізовано динаміку показників його розвитку, визначено умови, у яких функціонував вітчизняний ринок цільових облігацій у 2006—2011 роках.
 • Регулювання фінансових ринків і функціональні фінанси 

  Онікієнко, Сергій Володимирович (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-05-10)
  Досліджено природу функціонування системи фінансового посередництва, визначено її цілі і функції. Для вирішення існуючих регуляторних суперечностей з метою підвищення ефективності фінансового сектору запропоновано у якості ...
 • Інвестиційна діяльність аграрних підприємств і джерела її фінансування 

  Коваль, В. М.; Koval V. (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-04-02)
  Визначено особливості формування інвестиційних ресурсів аграрних підприємств та основні джерела фінансування інвестиційної діяльності. Досліджено стан інвестиційної діяльності аграрного сектору України та запропоновано ...
 • Актуальні питання кадрового забезпечення аграрної сфери Київської області 

  Кудлай, Віра Григоріївна; Kudlay Vira; Кудлай, Вера Григорьевна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-04-05)
  У статті проаналізовано стан та актуальні проблеми кадрового забезпечення аграрної сфери Київської області. Визначено перспективні напрямки розвитку трудового потенціалу в аграрній сфері регіону.
 • Бухгалтерська модель господарської діяльності судноплавних компаній: теоретичні положення 

  Тарасенко, С. В. (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-05-12)
  Досліджено особливості господарської діяльності судноплавних компаній. Теоретично обґрунтовано бухгалтерські моделі господарської діяльності судноплавної компанії.
 • Господарська діяльність суб’єктів ринку небанківських фінансових установ: облікові аспекти 

  Дика, О. С.; Ніколаєва, С. П. (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-04-15)
  Обґрунтовано особливості становлення фінансового посередництва в економічній науці, на основі чого визначено складові ринку небанківських фінансових установ. Визначено особливості діяльності суб’єктів ринку небанківських ...
 • Державно-приватне партнерство як чинник підвищення інвестиційного потенціалу вітчизняних автотранспортних компаній 

  Гордієнко, В. В. (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-04-14)
  У статті розглянуто європейський досвід реалізації угод державно-приватного партнерства для підвищення інвестиційного потенціалу автотранспортних компаній. Обґрунтовується доцільність використання державно-приватного ...
 • Методичні підходи оцінювання впливу злиття і поглинання на конкурентоспроможність банківського сектору 

  Мусій, Я. М. (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-05-09)
  У статті розглянуто підходи до визначення впливу злиття і поглинання на конкурентоспроможність банківського сектору. Запропоновано оцінювати вплив злиття і поглинання на основі зміни концентрації банківського сектору за ...
 • Конвергенція податкової системи аграрного сектору України до країн Європейського союзу 

  Іваськo, Інна Михайлівна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-04-12)
  У дослідженні проведено аналіз податкової системи в аграрному секторі європейських країн, зокрема Польщі, виявлено позитивні та негативні сторони її функціонування, а також розроблено практичні рекомендації щодо системних ...
 • Економіко-математичне моделювання оптимального бюджету рекламної кампанії 

  Стець, О. В.; Гришечкина, О. С. (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-05-16)
  Реклама вже давно стала фактором культурного, політичного та економічного життя суспільства. Вона є об’єднуючою ланкою між виробником і споживачем та сприяє розвитку суспільства. Вона завжди була одним з найважливіших ...
 • Пріоритети забезпечення економічної безпеки країни та шляхи їх реалізації в контексті членства у світовій організації торгівлі 

  Муталiмов, В. А.; Юсуфова, Ф. Х. (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-04-25)
  Розкрито значення передумов і чинників, що впливають на формування стратегічних пріоритетів економічної безпеки країни в умовах СОТ. Досліджені умови реалізації національних економічних інтересів у регулятивній системі СОТ.
 • Застосування математичних моделей для побудови автоматизованої системи бухгалтерського обліку 

  Осмятченко, Володимир Олександрович (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-04-03)
  У статті розглянуто питання побудови концептуально єдиної системи логіко-математичного моделювання бухгалтерського обліку, формування й аналізу динаміки балансових звітів, що однаково розуміється всіма учасниками процесу ...
 • Митна вартість як об’єкт державного контролю 

  Ломейко, Юлія Андріївна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-05-10)
  В статті мова йде про контроль за визначенням митної вартості відповідно до її призначення як бази оподаткування митними платежами; розглянуті форми митного контролю; запропоновано застосування окремих заходів митного ...
 • Психологічні аспекти аналітичної діяльності управлінських структур підприємства 

  Калабухова, Світлана Вікторівна; Kalabukhova, Svitlana Viktorivna; Калабухова, Светлана Викторовна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-04-03)
  Розглянуто аналітичну роботу управлінських структур підприємства з позиції психічних і поведінкових реакцій індивіда на стимули зовнішнього середовища. Визначено психологічні аспекти аналітичної діяльності управлінських ...
 • Особливості обліку придбання основних засобів 

  Дідик, В. Л. (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-05-05)
  Проведено аналіз особливостей обліку придбання основних засобів на умовах попередньої і наступної оплати. Запропоновано удосконалення існуючих методик обліку придбання основних засобів на умовах попередньої і наступної оплати.
 • Методи оцінки нематеріальних активів та облік 

  Диба, В’ячеслав Михайлович (ДВНЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана", 2012-05-14)
  У статті розглянуто основи методології оцінки нематеріальних активів. Проведено огляд методів оцінки нематеріальних активів, визначено їх критерії та принципи.
 • Напрями та обсяги трудової міграції: статистичний аспект 

  Романенко, Ірина Олександрівна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-05-05)
  У статті представлено результати проведеного статистичного аналізу трудової міграції в Україні. Визначено напрями та обсяги трудової міграції в країни світу. З’ясовано основні чинники впливу на рівень трудової міграції ...
 • Реалізація концепції маркетингу на ринку страхових послуг України 

  Петухов, C. В. (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-05-21)
  Розглянуто основні складові страхового маркетингу, проаналізовано особливості і тенденції його функціонування та практичні форми реалізації маркетингових інструментів у діяльності вітчизняних страхових компаній.
 • Економіко-правове регулювання лізингової діяльності 

  Фридель, Володимир Ігорович (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-05-15)
  У статті проаналізовано основні нормативно-правові акти, що регулюють лізингову діяльність. Розглянуто зарубіжний досвід правового регулювання лізингу. Здійснено характеристику законодавчих змін Податкового кодексу та ...
 • Трансформація банківського механізму обслуговування фізичних осіб від традиційної до моделі фінансового супермаркету 

  Гордіца, Т. М. (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-05-21)
  У статті розглянуто авторський підхід щодо динаміки розвитку банківського механізму обслуговування фізичних осіб через призму його трансформації від традиційної моделі до моделі фінансового супермаркету. Доведено, що ...

View More