Recent Submissions

 • Оцінка ефективності страхування для сільськогосподарських підприємств 

  Судеркін, Анатолій Миколайович; Suderkin, Anatoliy; Свістунов, О. С.; Svistunov, O. (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2008)
  В статті висвітлено розроблену авторами методику страхування посівів сільськогосподарських культур для окремих ризикових зон господарювання з обґрунтуванням її економічної ефективності для сільськогосподарських підприємств.
 • Методи управління ризиками в аграрному секторі 

  Войтко, О. В. (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2008)
  В статті розглянуто проблеми управління ризиками в сільському господарстві, викладено методи оцінювання збитків врожаю сільськогосподарських культур при настанні страхових випадків. Представлено практичний досвід роботи ...
 • Проблеми оцінювання якості робочої сили – основного стратегічного ресурсу інноваційної моделі розвитку економіки 

  Яценко, А. В. (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2008)
  В статті розглядаються проблеми оцінювання співвідношення попиту та пропозиції кваліфікованої праці. Обґрунтовано основні питання методологічного та практичного характеру статистичного оцінювання рівня забезпеченості ...
 • Організаційно-правові аспекти операцій з давальницькою сировиною 

  Козіцька, Н. О. (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2008)
  Розкрито економічна сутність та організаційно-правові аспекти понять давальницька сировина та операція з давальницькою сировиною. Проведено статистичний аналіз експортованої та імпортованої давальницької сировини і ...
 • Ключові аспекти нормативного обліку обсягів незавершеного виробництва на промислових підприємствах 

  Гордієнко, Лариса Петрівна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2008)
  Розглянуто аспекти методології нормування витрат на виробництво продукції. Дано визначення нормативного обліку витрат незавершеного виробництва, як необхідного елементу для розрахунку нормативу оборотних засобів. Запропоновано ...
 • Проблемні питання фінансового забезпечення діяльності компанії у сфері будівництва 

  Лесько, М. В. (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2008)
  Стаття присвячена проблемним питанням фінансового забезпечення реалізації підприємствами будівельних проектів. Проаналізовано актуальні тенденції розвитку галузі та запропоновано напрями використання при фінансуванні ...
 • Недержавні пенсійні фонди в Україні: стан та проблеми розвитку 

  Плотко, Ніна Миколаївна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2008)
  Пенсійна система України знаходиться в процесі реформування, результатом якої має бути створення нових фінансових інститутів — недержавних пенсійних фондів. Ці фонди мають не лише залучати кошти громадян, з метою формування ...
 • Маркетингова стратегія страхової компанії 

  Фурман, Василь Миколайович; Удовиченко, М. В. (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2008)
  Досліджено основні підходи щодо розробки маркетингової стратегії та маркетингового планування страховика, надано пропозиції щодо побудови ефективної роботи служб маркетингу для забезпечення інтеграції та координації всієї ...
 • Сутність, необхідність та напрями реформування національних пенсійних систем 

  Шевченко, О. С. (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2008)
  В статті розглядається сутність пенсійної реформи та фактори, які зумовлюють необхідність її проведення в більшості країн світу. Аналізуються можливі напрямки реформування національних пенсійних систем.
 • Агентська теорія у контексті глобалізаційних процесів 

  Чуб (Примостка), Олена Олександрівна; Chub, Olena (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2008)
  Стаття присвячена дослідженню теорії агентських відносин у світлі глобалізаційних процесів. Вивчено історичний аспект розвитку економічної думки у сфері агентських відносин. Запропоновано класифікацію агентських витрат.
 • Шляхи підвищення ефективності виробництва молока в регіоні 

  Семенда, Д. К. (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2008)
  В статті на прикладі агроформувань Черкаської області розглядаються причини зменшення виробництва молока та напрямки підвищення його ефективності.
 • Система управління якістю: сутність та проблеми впровадження на підприємствах АПК 

  Левченко, Л. О. (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2008)
  В статті досліджується необхідність управління якістю в умовах вступу до міжнародних організацій, зокрема до СОТ. Розкривається сутність поняття якості та системи управління якістю, їх взаємозв’язок. Також наведено основні ...
 • Маркетингове забезпечення і стратегії управління інноваційним розвитком підприємств 

  Маліч, Юрій Сергійович (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2008)
  В роботі проаналізовано сучасні підходи до організації практики маркетингового забезпечення інноваційного розвитку в промисловості, опрацьовано засади модифікації параметрів цільових ринків на базі поведінкових алгоритмів ...
 • Практичні засади оцінки результативності діяльності меблевих підприємств 

  Олексюк, Олексій Іванович; Oleksiyk, Oleksiy (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2008)
  Опрацьовано ефективні методичні підходи до оцінки результативності в промисловості, проаналізовано тенденції та параметри розвитку вітчизняного меблевого ринку.
 • Методологічні основи конкретизації параметрів реалізації потреб споживачів у ринковій економіці 

  Шафалюк, Олександр Казимирович (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2008)
  Опрацьовано методичні засади результативної конкретизації параметрів стратегічних планів маркетингу, організації ефективної взаємодії підприємств зі споживачами.
 • До питання про класичне та сучасне трактування ціни праці 

  Герасименко, Оксана Олександрівна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2008)
  Наведено критичне узагальнення наукових поглядів економістів-класиків та вчених сучасності щодо соціально-економічної сутності ціни праці. Виокремлено відмінності між поняттями ціни праці та заробітної плати. Розкрито ...
 • Маркетингові засади розвитку ринку освітніх послуг 

  Якименко (Баша), Інна Миколаївна; Баша, Інна Миколаївна (ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана", 2008)
  В статті розглянуто питання щодо маркетингу освітніх послуг — одного з напрямків управління навчальним закладом в умовах ринкової економіки, який забезпечує дослідження попиту на освітні послуги та певні знання понад ...
 • Погляди науковців (ХХ—ХХІ ст.) на проблеми формування робітничих кадрів для матеріально-виробничої сфери 

  Капченко, Р. Л. (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2008)
  На основі узагальнення й систематизації еволюції наукових поглядів здійснено теоретико-методологічне дослідження сутнісно-змістовної характеристики соціально-економічного аспекту праці й робочої сили. Розкрито особливості ...
 • Обґрунтування вибору форми вияву вартості підприємства для оцінки ефективності виробництва 

  Андрійчук, Ростислав Васильович (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2008-04-28)
  В статті досліджується проблема визначення сутності поняття вартості підприємства як інтегрального критерію ефективності його діяльності та аналізуються різні форми її вияву. На основі одержаних результатів аналізу зроблено ...
 • Національна інноваційна система, становлення та перспективи розвитку 

  Силантьєв, Сергій Олексійович (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2008)
  У статті розглянуто становлення концепції Національної інноваційній системи (НІС) та її головні риси. З метою аналізу концепції НІС використано можливість висвітлення процесу навчання та інституціональних перетворень для ...

View More