Recent Submissions

 • Вплив символів і знаків на людську свідомість у трудових і навчальних процесах 

  Панькова, А. Д. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2014-07-22)
  У статті розглянуто вплив символів та знаків на людину та її трудову діяльність. Виявлено необхідність відповідального ставлення всіх членів суспільства до оточуючої символіки, особливо до корпоративної атрибутики, логотипів ...
 • Влияние кадровой деятельности на успешность функционирования организаций в Республике Беларусь 

  Галешова, Е. И. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2014-07-22)
  У рамках даної статті оцінено вплив кадрової діяльності на успішність функціонування організацій в Республіці Білорусь. Оцінку дано на основі думки працівників кадрових служб організацій Республіки Білорусь. За результатами ...
 • Особливості структури управлінського персоналу в державній службі України 

  Баско, А. В. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2014-09-03)
  У статті проведено дослідження структури державних службовців. Виявлено особливості у структурі управлінського персоналу державної служби за критеріями категорій посад, рівнем освіти та стажем державної служби.
 • Управлінський персонал споживчої кооперації: стан та перспективи розвитку 

  Глущенко, О. І. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2014-09-02)
  У статті досліджено наявність управлінського персоналу у підрозділах Полтавської облспоживспілки. Проведено групування і районування за рангом середньої наявності управлінського персоналу.
 • Інтеграція ключових компетенцій персоналу для підвищення ефективності його діяльності 

  Глушко, Т. В. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2014-08-28)
  Проведено аналіз науково-методичних джерел. Наведено погляди вчених на сутність поняття «інтеграція». Розглянуто поняття інтеграції «бізнес-компетенції» організації та поняття інтеграції ключових компетенцій персоналу.
 • Бюджет витрат на персонал у системі бюджетів підприємства 

  Гуцал, О. П. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2014-07-03)
  У статті розглянуто основний інструмент реалізації бюджетування — бюджет, його види, форми та методи розробки. Досліджено особливості та структуру бюджету витрат на персонал. На основі аналізу складових бюджету витрат на ...
 • Напрямки реформування соціального діалогу в Україні 

  Ільченко, Богдан Валерійович; Ilchenko, Bogdan; Ильченко, Богдан Валерьевич (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2014-06-23)
  У статті висвітлено досвід реформування соціально-трудових відносин у країнах ЄС, проведено аналіз проблем і напрямків удосконалення соціального діалогу в Україні.
 • Щодо оцінки якості роботи кадрових служб 

  Польова, В. В. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2014-06-27)
  У статті обґрунтовано необхідність впровадження системи збалансованих показників ефективності для оцінки якості роботи кадрових служб / відділів на підприємстві з урахуванням принципу соціокультурної ідентичності та концепцій ...
 • Сучасні підходи щодо визначення рівня соціальної згуртованості суспільства 

  Кирилюк, Володимир Вікторович (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2014-04-14)
  У статті розглянуто основні сучасні підходи щодо вимірювання рівня соціальної згуртованості суспільства. Відображено генезис формування та характеристики ключових соціальних індикаторів соціальної згуртованості суспільства.
 • Управління соціальними інноваціями в контексті завдань ефективного розвитку та використання людського капіталу 

  Семикіна, А. В. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2014-05-15)
  Розглянуто сутність людського капіталу та чинники його розвитку і використання. Обґрунтовано потребу трансформації визначальних чинників впливу за допомогою соціальних інновацій. Розкрито сутність соціальних інновацій, ...
 • Концептуальні підходи до дефініцій поняття «міграція» 

  Побулавець, Н. Л. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2014-05-23)
  У статті розглянуто проблему визначення поняття «міграція». На основі аналізу праць дослідників, які вивчали процеси міграції, запропоновано систематизацію концептуальних підходів до змісту поняття міграції у широкому та ...
 • Демографічні чинники та їх вплив на відтворення трудового потенціалу України 

  Баб’як, Г. П. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2014-06-20)
  У статті здійснено аналіз демографічної ситуації в Україні. Виявлено вплив демографічних чинників на відтворення трудового потенціалу держави. Подано шляхи подолання кризових демографічних явищ.
 • Модель якості трудового життя інноваційного працівника в новій економіці 

  Рябоконь, Іван Олександрович (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2014-05-23)
  Статтю присвячено формуванню та розвитку індивідуальних якостей суб’єктів інноваційної праці в умовах нової економіки. Автором проведено аналіз і визначено якості інноваційного працівника в сфері трудового життя. Визначено ...
 • Вплив людського капіталу на розвиток підприємства 

  Дмитрук, Сергій Миколайович (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2014-05-14)
  У дослідженні розглянуто методику аналізу людського капіталу підприємства та вплив удосконалення управління людським капіталом на результати діяльності підприємства.
 • Оцінка забезпечення гідної праці в Україні за фундаментальними індикаторами 

  Дорош, О. В. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2014-02-20)
  У статті проведено оцінку фундаментальних індикаторів забезпечення гідної праці за такими блоками показників, як можливості щодо зайнятості, достатні заробітки та продуктивна зайнятість, безпечна праця. Виявлено резерви ...
 • Методологічні засади організаційно-економічного механізму професійного навчання 

  Гемма, М. Д. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2014-05-20)
  У статті розглянуто організаційно-економічні аспекти професійного навчання працівників на виробництві. Запропоновано теоретико-методологічні підходи щодо визначення напрямків реформування організаційно-економічного механізму ...
 • Мотивація ефективного професійного розвитку науково-педагогічних працівників 

  Печенюк, А. В. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2014-05-23)
  Здійснено аналіз ефективності діяльності аспірантури і докторантури в Україні як основних форм професійного розвитку науково-педагогічних працівників. Визначено статті недоотримання вигод через відхилення від визначених ...
 • Формування організаційно-економічного механізму стимулювання праці в умовах нестабільного економічного розвитку 

  Калина, Алла Василівна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2014-06-23)
  У статті запропоновано підхід до формування організаційно-економічного механізму стимулювання праці в умовах нестабільного економічного розвитку. Розглянуто показники, які можуть бути використані з цією метою, а також ...
 • Організаційно-економічні проблеми стимулювання професійної діяльності працівників органів внутрішніх справ України 

  Згалат-Лозинська, Л. О. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2014-06-25)
  У статті визначено основні організаційно-економічні проблеми стимулювання професійної діяльності працівників органів внутрішніх справ України. Проаналізовано структуру грошового забезпечення особового складу. Сформульовано ...
 • Соціальна стратегія у системі управління сучасним підприємством 

  Сорока, О. В.; Кривцова, М. С. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2014-06-25)
  У статті розглянуто актуальну проблему соціальної сфери на мікрорівні. Проаналізовано сутність і роль соціальної стратегії в забезпеченні ефективної діяльності підприємства. Визначено підходи до формування та обґрунтовано ...

View More